Πρόγραμμα Σπουδών

Γ’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-3050 Διαχείριση και Δεοντολογία Σχεδιασμού ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
N1-3080 Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων ΜΓΥ 4 6 Δρ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΓΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
N1-3090 Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπου ΜΓΥ 4 6 Δρ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Επιλογής Υποχρεωτικό (3 από 6)
N1-3010 Υλικά Γραφικών Τεχνών (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 5 Δρ. ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
N1-3020 Χρώμα Σκίτσο Κίνηση (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 5 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
N1-3030 Φυσική – Οπτική (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 5  
N1-3040 Γραφιστική Απεικόνιση Μηνυμάτων (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 5 ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
N1-3060 Γράμματα – Τυπογραφία (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 5 ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
N1-3070 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας Ι (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 5 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΓΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Ν1-7110 Διαδραστικός Σχεδιασμός (Interaction Design) ΜΕΥ 4 6 Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν1-7120 Μηχανική των Εκτυπωτικών Συστημάτων – Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί ΜΕ 4 6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ν1-7130 Eκδοτικά Συστήματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων ΜΕ 4 6 ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
Ν1-7140 Σύγχρονες Εφαρμογές Συσκευασίας (Διαδραστική – Ευφυής Συσκευασία) ΜΕΥ 4 6 Δρ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 3)
Ν1-7150 Ειδικές Εφαρμογές Προεκτύπωσης – Premedia ΜΕΥ 4 6 ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ν1-7160 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας ΙΙ ΜΕ 4 6 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ν1-7170 Ειδικές Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού ΜΕ 4 6 Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
N1-4010 Οργάνωση και Μεθοδολογία Έρευνας ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
N1-4040 Βασικές Αρχές της Επιστήμης των Εκτυπώσεων ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8)
N1-4020 Εταιρική Ταυτότητα (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 Δρ. ΣΤΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
N1-4030 ΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
N1-4050 Εισαγωγή στην Σημειολογία της Γραφιστικής Γλώσσας (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 Δρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΔΓΑΛΗΝΗ
N1-4060 Διαδίκτυο – Διαδικτυακές Εφαρμογές (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
N1-4070 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Λιθογραφία και Ψηφιακή Εκτύπωση (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 Δρ. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
N1-4080 Μελάνια Εκτυπώσεων και Επικαλυπτικά (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
N1-4090 Προεκτύπωση – Τεχνολογίες Premedia I (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
N1-4100 Σκίτσο Εικονογράφηση (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ-Κ1 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 8 Εβδομάδες 8  
ΠΤΥΧ-Κ1 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 15  
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 5)
Ν1-8010 Σχεδιασμός Ψηφιακής Γραμματοσειράς ΜΕ 4 7 ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΥΑ
Ν1-8020 Εικαστικές Πρακτικές και Εικονογράφηση ΜΕ 4 7 ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Ν1-8030 Γραφιστικές Εκφράσεις σε Περιβάλλοντα ΜΕ 4 7 Δρ. ΣΤΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
Ν1-8040 Σχεδιασμός Ψηφιακού Παιχνιδιού (Gaming) ΜΕ 4 7 Δρ. ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ν1-8050 Infographics ΜΕ 4 7 Δρ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ-Κ2 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 8 Εβδομάδες 8  
ΠΤΥΧ-Κ2 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 18  
Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 4)
N1-8110 Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Crossmedia Publishing ΜΕ 3 4 Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
N1-8120 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία ΙΙ ΜΕΥ 3 4 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
N1-8130 Ψηφιακά Συστήματα Ροής Εργασιών και Διαχείρισης ΜΕΥ 3 4 Δρ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
N1-8140 Αειφορία και Προστασία Περιβάλλοντος στις Γραφικές Τέχνες και στη Συσκευασία ΔΟΝΑ 3 4 Δρ. ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ