Πρόγραμμα Σπουδών

Γ’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-3050 Διαχείριση και Δεοντολογία Σχεδιασμού ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Π1-3080 Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων ΜΓΥ 4 6 Δρ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΓΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Π1-3090 Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπου ΜΓΥ 4 6 Δρ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Επιλογής Υποχρεωτικό (3 από 6)
Π1-3010 Υλικά Γραφικών Τεχνών (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 5 Δρ. ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Π1-3020 Χρώμα Σκίτσο Κίνηση (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 5 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π1-3030 Φυσική – Οπτική (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 5  
Π1-3040 Γραφιστική Απεικόνιση Μηνυμάτων (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 5 ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
Π1-3060 Γράμματα – Τυπογραφία (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 5 Δρ. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Π1-3070 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας Ι (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 5 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΓΩΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-5010 Γραφιστική και Εικονογράφηση ΜΓΥ 4 6 ΔΕΒΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
Π1-5020 Γραφιστική Πολυμέσων ΜΓΥ 4 6 Δρ. ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ ΡΩΣΣΕΤΟΣ
Π1-5030 Οπτική Ανάγνωση και Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΔΓΑΛΗΝΗ
Π1-5040 Εικονογραφημένο Σενάριο (Story-Board) ΜΕΥ 4 5 Δρ. ΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
Π1-5060 Τυπογραφία Εντύπου ΜΓΥ 4 5 Δρ. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 2)
Π1-5050 Γυμνό – Ερμηνείες του σώματος ΜΕ 4 5 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π1-5070 Εικαστικές Αφηγήσεις και Video Art – Φωτογραφία ΜΕ 4 5 ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΝΙΚΗ

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-7110 Διαδραστικός Σχεδιασμός (Interaction Design) ΜΕΥ 4 6 Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π1-7120 Μηχανική των Εκτυπωτικών Συστημάτων – Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί ΜΕ 4 6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Π1-7130 Eκδοτικά Συστήματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων ΜΕ 4 6 ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
Π1-7140 Σύγχρονες Εφαρμογές Συσκευασίας (Διαδραστική – Ευφυής Συσκευασία) ΜΕΥ 4 6 Δρ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 3)
Π1-7150 Ειδικές Εφαρμογές Προεκτύπωσης – Premedia ΜΕΥ 4 6 ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π1-7160 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας ΙΙ ΜΕ 4 6 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Π1-7170 Ειδικές Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού ΜΕ 4 6 Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-4010 Οργάνωση και Μεθοδολογία Έρευνας ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Π1-4040 Βασικές Αρχές της Επιστήμης των Εκτυπώσεων ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8)
Π1-4020 Εταιρική Ταυτότητα (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 Δρ. ΣΤΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
Π1-4030 ΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Π1-4050 Εισαγωγή στην Σημειολογία της Γραφιστικής Γλώσσας (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 Δρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΔΓΑΛΗΝΗ
Π1-4060 Διαδίκτυο – Διαδικτυακές Εφαρμογές (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
Π1-4070 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Λιθογραφία και Ψηφιακή Εκτύπωση (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 Δρ. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Π1-4080 Μελάνια Εκτυπώσεων και Επικαλυπτικά (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Π1-4090 Προεκτύπωση – Τεχνολογίες Premedia I (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π1-4100 Σκίτσο Εικονογράφηση (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8200 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 8 Εβδομάδες 8  
Π1-8300 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 15  
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 5)
Π1-8010 Σχεδιασμός Ψηφιακής Γραμματοσειράς ΜΕ 4 7 ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΥΑ
Π1-8020 Εικαστικές Πρακτικές και Εικονογράφηση ΜΕ 4 7 ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Π1-8030 Γραφιστικές Εκφράσεις σε Περιβάλλοντα ΜΕ 4 7 Δρ. ΣΤΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
Π1-8040 Σχεδιασμός Ψηφιακού Παιχνιδιού (Gaming) ΜΕ 4 7 Δρ. ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Π1-8050 Infographics ΜΕ 4 7 Δρ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8200 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 8 Εβδομάδες 8  
Π1-8300 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 18  
Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 4)
Π1-8110 Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Crossmedia Publishing ΜΕ 3 4 Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Π1-8120 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία ΙΙ ΜΕΥ 3 4 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Π1-8130 Ψηφιακά Συστήματα Ροής Εργασιών και Διαχείρισης ΜΕΥ 3 4 Δρ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Π1-8140 Αειφορία και Προστασία Περιβάλλοντος στις Γραφικές Τέχνες και στη Συσκευασία ΔΟΝΑ 3 4 Δρ. ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ