Πτυχιακές Εργασίες

Προϋποθέσεις επιλογής (Δικαίωμα αίτησης) Πρακτικής άσκησης ή Πτυχιακής Εργασίας:

• έχουν περάσει τουλάχιστον 30 μαθημάτα που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου

• Είναι τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο φοίτησης

• Έχουν δηλώσει την Πρακτική άσκηση ή την Πτυχιακή εργασία στην ηλεκτρονική εφαρμογή

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών

Τομέας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 2023-2024