Πτυχιακές Εργασίες

Προϋποθέσεις επιλογής (Δικαίωμα αίτησης) Πρακτικής άσκησης ή Πτυχιακής Εργασίας:

• οφείλουν έως ένα (2) μάθημα ειδικότητας

• έχουν περάσει τουλάχιστον τα 2/3 των μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου

• Είναι τουλάχιστον στο 8ο εξάμηνο φοίτησης

• Έχουν δηλώσει την Πρακτική άσκηση ή την Πτυχιακή εργασία στην ηλεκτρονική εφαρμογή

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατεύθυνση Γραφιστικής: Κατηγορίες Θεμάτων

Κατεύθυνση Τεχνολογίας: Θέματα Πτυχιακών Εργασιών 2022-2023

Θέματα Πτυχιακών 2021-2022  •  Θέματα Πτυχιακών 2020-2021   •   Θέματα Πτυχιακών 2019-2020