Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-7110 Διαδραστικός Σχεδιασμός (Interaction Design) ΜΕΥ 4 6 ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Δρ. ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π1-7120 Μηχανική των Εκτυπωτικών Συστημάτων – Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί ΜΕ 4 6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Π1-7130 Eκδοτικά Συστήματα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων ΜΕ 4 6 ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
Π1-7140 Σύγχρονες Εφαρμογές Συσκευασίας (Διαδραστική – Ευφυής Συσκευασία) ΜΕΥ 4 6 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 3)
Π1-7150 Ειδικές Εφαρμογές Προεκτύπωσης – Premedia ΜΕΥ 4 6 ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π1-7160 Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας ΙΙ ΜΕ 4 6 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Π1-7170 Ειδικές Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού ΜΕ 4 6 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ