ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΑΠΘ, Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, MSc Interactive Multimedia, Westminster University of London (Βιογραφικό)