Διοικητική διάρθρωση Τμήματος

Διοικητική Διάρθρωση

Πρόεδρος Τμήματος: Απόστολος Παπαποστόλου, Aν.Καθηγητής

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος: Ελένη Μούρη, Καθηγήτρια

Στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας συγκροτήθηκαν και λειτουργούν 3 τομείς:

  1. Τομέας Γραφιστικού Σχεδιασμού

    Διευθυντής: Ρωσσέτος Μετζητάκος, Επ.Καθηγητής

  1. Τομέας Εικαστικών και Κινούμενης Εικόνας

     Διευθυντής: Σπύρος Σιάκας, Αν. Καθηγητής

  1. Τομέας Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

     Διευθύντρια: Χρυσούλα Γάτσου, Αν. Καθηγήτρια