Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-4010 Οργάνωση και Μεθοδολογία Έρευνας ΜΓΥ 3 3 Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Π1-4040 Βασικές Αρχές της Επιστήμης των Εκτυπώσεων ΜΓΥ 3 3 Δρ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8)
Π1-4020 Εταιρική Ταυτότητα (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 Δρ. ΣΤΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
Π1-4030 ΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Π1-4050 Εισαγωγή στην Σημειολογία της Γραφιστικής Γλώσσας (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 Δρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΔΓΑΛΗΝΗ
Π1-4060 Διαδίκτυο – Διαδικτυακές Εφαρμογές (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ
Π1-4070 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Λιθογραφία και Ψηφιακή Εκτύπωση (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 Δρ. ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Π1-4080 Μελάνια Εκτυπώσεων και Επικαλυπτικά (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Π1-4090 Προεκτύπωση – Τεχνολογίες Premedia I (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ΜΕ 4 6 ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π1-4100 Σκίτσο Εικονογράφηση (Κατεύθυνση Γραφιστικής) ΜΕ 4 6 ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ