Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ-Κ2 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 8 Εβδομάδες 8  
ΠΤΥΧ-Κ2 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 18  
Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 4)
N1-8110 Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Crossmedia Publishing ΜΕ 3 4 Δρ. ΓΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
N1-8120 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία ΙΙ ΜΕΥ 3 4 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
N1-8130 Ψηφιακά Συστήματα Ροής Εργασιών και Διαχείρισης ΜΕΥ 3 4 Δρ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
N1-8140 Αειφορία και Προστασία Περιβάλλοντος στις Γραφικές Τέχνες και στη Συσκευασία ΔΟΝΑ 3 4 Δρ. ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ