Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8200 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 8 Εβδομάδες 7  
Π1-8300 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 15  
Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 4)
Π1-8110 Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Crossmedia Publishing ΜΕ 3 4  
Π1-8120 Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία ΙΙ ΜΕΥ 3 4 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Π1-8130 Ψηφιακά Συστήματα Ροής Εργασιών και Διαχείρισης ΜΕΥ 3 4  
Π1-8140 Αειφορία και Προστασία Περιβάλλοντος στις Γραφικές Τέχνες και στη Συσκευασία ΔΟΝΑ 3 4 Δρ. ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ