Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από τη συνένωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων Γραφιστικής και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων των γνωστικών αντικειμένων της Γραφιστικής και των επιστημών Γραφικών Τεχνών, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα και τον συγκερασμό διαφόρων προγραμμάτων σπουδών ομολόγων διεθνώς αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και εκ παραλλήλου των διεθνών οργανισμών του κλάδου και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακρίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Γραφιστικής
  • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

  • στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο,
  • στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές,
  • στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματός τους, με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
  • στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει σήμερα δύο αυτόνομα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Master. Στα προγράμματα αυτά διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος ή και άλλων Ιδρυμάτων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία-Νέες Τεχνολογίες και Μarketing» ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και το μεταπτυχιακό με τίτλο «ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ: Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο» το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Παράλληλα προσφέρεται ένα οργανωμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών καθώς και ένα μεταδιδακτορικών.

Έρευνα

Οι ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος εστιάζουν σε διάφορους τομείς που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της Γραφιστικής / Οπτικής Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

Διοίκηση του Τμήματος – Επικοινωνία και Πληροφόρηση:

Πρόεδρος Τμήματος: Απόστολος Παπαποστόλου, Aν.Καθηγητής, (pap@uniwa.gr)

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος: Ελένη Μούρη, Καθηγήτρια (mourye@uniwa.gr)

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Κτίριο Κ8, ισόγειο): E-mail: gd@uniwa.gr, techgraf@uniwa.gr,  τηλέφωνα: +30 210 5385466, +30 210 5385408.