Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δημιουργήθηκε από τη συνένωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων Γραφιστικής και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

 

Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας είναι:

  1. η παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Οπτικής Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,
  2. η παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στην εξέλιξη της οπτικής επικοινωνίας και των γραφικών τεχνών, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας, τόσο αυτοδύναμα, όσο και στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών/ευρωπαϊκών ερευνητικών συνεργασιών, και
  3. η συμβολή στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω εξωστρεφών δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 4 ετών, διαρθρωμένο σε 8 εξάμηνα, που αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος ECTS. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος το Τμήμα χορηγεί Πτυχίο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Μετά το Ε’ εξάμηνο σπουδών, οι σπουδές οργανώνονται σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  1. Γραφιστικής, και
  2. Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν Κατεύθυνση στο Ε’ εξάμηνο.

Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας έχει διαμορφωθεί σε εναρμόνιση με τα διεθνή και εθνικά δεδομένα που καθορίζουν την εκπαίδευση και την έρευνα στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές της Οπτικής Επικοινωνίας και των Γραφικών Τεχνών.

Με την πολυετή εμπειρία του και τη συνεχή συμμετοχή του στα ακαδημαϊκά, σχεδιαστικά / εικαστικά δρώμενα, το Τμήμα εδραιώθηκε στην Ελληνική και τη Διεθνή επιστημονική και σχεδιαστική κοινότητα ως το μοναδικό Τμήμα σε Πανεπιστημιακό επίπεδο στην Ελλάδα που καλύπτει πλήρως τα γνωστικά αντικείμενα της Γραφιστικής και της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση των βασικών και εξειδικευμένων πεδίων της Οπτικής Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και ικανό γνωστικό απόθεμα (θεωρητικό και πρακτικό), δεξιοτήτων και τεχνικών, που τους επιτρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην επιστήμη τους και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προκλήσεις της καριέρας τους.

 

Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές – Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα προσφέρει σήμερα δύο αυτόνομα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Master. Στα προγράμματα αυτά διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και άλλων Ιδρυμάτων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία-Νέες Τεχνολογίες και Μarketing» ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και το μεταπτυχιακό με τίτλο «ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ: Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο» το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Παράλληλα προσφέρεται ένα οργανωμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών καθώς και ένα μεταδιδακτορικών.

 

Έρευνα

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος παρακολουθούν τις εξελίξεις στο γνωστικό τους αντικείμενο και μέσω του ερευνητικού και εικαστικού τους έργου παράγουν και προάγουν νέα γνώση, που εφαρμόζεται στο ΠΠΣ του. Οι ερευνητικές προτεραιότητες του Τμήματος εστιάζουν σε διάφορους τομείς που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της Γραφιστικής / Οπτικής Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (https://gd.uniwa.gr/ereyna/ ).

 

Διοίκηση του Τμήματος

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών.

Τα όργανα του Τμήματος επίσης αποτελούν οι:

Πρόεδρος

Απόστολος Παπαποστόλου, Aν. Καθηγητής

Αν. Πρόεδρος

Ελένη Μούρη, Καθηγήτρια

Διευθυντής Τομέα  Γραφιστικού Σχεδιασμού

Βαγγέλης Χατζηθεοδώρου, Αν. Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα  Εικαστικών και Κινούμενης Εικόνας

Σπύρος Σιάκας, Αν. Καθηγητής

Διευθύντρια Τομέα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Σταματίνα Θεοχάρη, Αν. Καθηγήτρια

 

Επικοινωνία και Πληροφόρηση

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Κτίριο Κ8, ισόγειο): E-mail: gd@uniwa.gr, techgraf@uniwa.gr,  τηλέφωνα: +30 210 5385466, +30 210 5385418.

Οδηγός σπουδών (https://gd.uniwa.gr/odigos-spoydon/)

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΠΑΔΑ (https://ecec.uniwa.gr/foititika-2/esoterikos-kanonismos-leitoyrgias-pada/)

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Τμήματος (https://gd.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/364/2022/02/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ.pdf)