Επιτροπές

ΑΡ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  14 / 06 -09 -2023

 

 • Επιτροπή για την κατάρτιση των ωρολόγιων προγραμμάτων και των προγραμμάτων εξετάσεων του Τμήματος, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

1.Μετζητάκο Ρωσσέτο, Αναπληρωτή Καθηγητή

2.Σιάκα Σπυρίδων, Αναπληρωτή Καθηγητή

3.Αθυμαρίτου Φιλίππα, Λέκτορα Εφαρμογών

 

 • Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος ΟΜ.Ε.Α , αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:
 1. Στρατή Σοφία, Καθηγήτρια
 2. Βασιλική Μπέλεση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 3. Σπυρίδων Σιάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 4. Χατζηθεοδώρου Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Χρηστίδης Δημήτριος, Λέκτορας
 6. Ουρανία Ευσταθιάδου, Λέκτορας Εφαρμογών

 

 • Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:
 1. Μούρη Ελένη, Καθηγήτρια
 2. Μπέλεση Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 3. Ναβροζίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 4. Χατζηθεοδώρου Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Μετζητάκος Ρωσσέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. Αθυμαρίτου Φιλίππα, Λέκτορας Εφαρμογών

 

 • Επιτροπή Επίλυσης φοιτητικών θεμάτων του Τμήματος, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:
 1. Τσιάρα-Εϊπελνταουερ Μάρθα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 2. Τσιγώνιας Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Μαρτίνη Ελένη, Λέκτορας Εφαρμογών

 

 • Επιτροπή Οδηγού Σπουδών του Τμήματος, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:
 1. Χαλυβοπούλου Ευανθία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 2. Ευσταθιάδου Ουρανία, Λέκτορας Εφαρμογών
 3. Παπαδομανωλάκη Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών

 

 

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2022

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση Αιτήσεων των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Υποτρόφων και Υποψηφίων Διδακτόρων  μέσω ΕΣΠΑ»

 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων

 1. Σιάκας Σπυρίδωνας, Αν. Καθηγητής
 2. Παπανικολοπούλου Μαγδαληνή, Επικ. Καθηγήτρια
 3. Τσιγώνιας Μάριος, Επικ. Καθηγητής

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Δεβεντζή Ιωάννα, Λέκτορας Εφαρμογών
 2. Καραμάνη Αντιγόνη, Λέκτορας Εφαρμογών
 3. Χρηστίδης Δημήτριος, Λέκτορας Εφαρμογών

 

« Ορισμός Επιστημονικού Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ»

 

ομόφωνα τον ορισμό του Αν. Καθηγητή Ευάγγελου Χατζηθεοδώρου, ως Επιστημονικού Υπευθύνου του Τμήματος για την πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπ/σης» του ΠΑΔΑ κατά το χρονικό διάστημα από 01/11/2022 έως 31/10/2023.

 

Β. τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

 1. Χατζηθεοδώρου Ευάγγελο, Πρόεδρο
 2. Καποκάκη, Γραμματέα
 3. Καραμάνη Αντιγόνη, Μέλος

 

αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα τους κ.κ.

 1. Κολλιομάρου Μαριάνθη
 2. Δεβετζή Ιωάννα
 3. Χαλιβοπούλου Ευανθία

 

Γ. τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, αποτελούμενη από τους κ.κ:

 1. Πολίτη Αναστάσιο, Πρόεδρο
 2. Γάτσου Χρυσούλα, Γραμματέα
 3. Παπανικολοπούλου Μαγδαληνή, Μέλος

 

αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα τους κ.κ.

 

 1. Παπαποστόλου Απόστολο
 2. Μπέλεση Βασιλική
 3. Σιάκα Σπυρίδωνα

 

 

 

 

2021

«Ορισμός Υπευθύνου  Ιστοσελίδας»

 Ομόφωνα τον ορισμό της κ. Γιαννέλου Όλγας, Αν.Προϊσταμένης, ως υπεύθυνης για την υποστήριξη και ενημέρωση του επίσημου ιστοτόπου  του Τμήματος.

 

«Ορισμός Συμβούλου Σπουδών για φοιτητές με αναπηρία»

ορισμός της κ. Χαλιβοπούλου Ευανθίας, με αναπληρώτρια την κ. Καποκάκη Νίκη,  ως Συμβούλων Σπουδών για φοιτητές με αναπηρία του Τμήματος.

 

Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση Αιτήσεων των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Υποτρόφων και Υποψηφίων Διδακτόρων  μέσω ΕΣΠΑ»

Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων

 1. Γάτσου Χρυσούλα, Αν. Καθηγήτρια
 2. Θεοχάρη Σταματίνα, Αν. Καθηγήτρια.
 3. Μετζητάκος Ρωσσέτος, Επικ. Καθηγητής
 4. Χατζηθεοδώρου Ευάγγελος, Επικ. Καθηγητής

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Παπανικολοπούλου Μαγδαληνή, Επικ. Καθηγήτρια

2.Αθυμαρίτου Φιλίππα, Λέκτορας Εφαρμογών

3.Κολλιομάρου Μαριάνθη, Λέκτορας Εφαρμογών

 1. Μαρτίνη Ελένη, Λέκτορας Εφαρμογών

 

 

«Συγκρότηση εισηγητικής επιτροπής για την μετάταξη εκπαιδευτικών σε θέσεις  Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος»

 1. Παπαποστόλου Απόστολο
 2. Πολίτη Αναστάσιο
 3. Γάτσου Χρυσούλα
 4. Σιάκα Σπυρίδωνα
 5. Τσιάρα- Εϊπελντάουερ Μάρθα.

 

«Συγκρότηση επιτροπής επικαιροποίησης του μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών του Τμήματος»

1.Γάτσου Χρυσούλα,

 1. Σιάκα Σπυρίδωνα,
 2. Μετζητάκο Ρωσσέτο.

 

 

«Ορισμός υπευθύνου τμήματος για την μετάβαση στην τηλεφωνία με τεχνολογία  Voip»

 τον ορισμό των κ.κ. Κοντού Κων/νου (Κατεύθυνση Γραφιστικής) και Συρίγου Ευάγγελου (Κατεύθυνση Τεχνολογίας) ως υπευθύνων του Τμήματος για την μετάβαση στην τηλεφωνία με τεχνολογία  Voip το συντομότερο δυνατό.

 

«Ορισμός Επιτροπής απόσυρσης παγίων ειδών εξοπλισμού »

 

                         Τακτικά Μέλη

1.Μετζητάκος Ρωσσέτος, Επίκουρος Καθηγητής

 1. Σιάκας Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής
 2. Γάτσου Χρυσούλα, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

                     Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

2.Χρηστίδης Δημήτριος, Λέκτορας Πανεπιστημίου

3.Συρίγος Ευάγγελος, μέλος Ε.ΔΙ.Π.