ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο Τμήμα λειτουργεί από το 2018 το  αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing». Από το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2020-21 θα ξεκινήσει και ένα δεύτερο αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο)».

Τα Π.Μ.Σ του τμήματος απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντίστοιχη επιστημονική περιοχή ή και ειδίκευση. Η διαδικασία επιλογής φοιτητών στο πρόγραμμα, η διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και άλλες διαδικασίες λειτουργίας τους ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών των Π.Μ.Σ.

Ευφυής Συσκευασία

Νέες Τεχνολογίες και Marketing

 

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, ενώνει τον φυσικό με τον ηλεκτρονικό και ψηφιακό κόσμο.  Εστιάζει στις τεχνολογίες ευφυούς συσκευασίας, στην μελέτη και σχεδιασμό καινοτόμων συσκευασιών και στην αξιοποίηση και την ολοκληρωμένη επικοινωνία αυτών μέσω της επιστήμης του Μάρκετινγκ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σύγχρονες, επαρκείς, υψηλής ποιότητας και (γενικές και ειδικές) επιστημονικές γνώσεις, που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την διαχείριση και προβολή της ευφυούς συσκευασίας.

Το Μεταπτυχιακό διευθύνει η αναπληρώτρια καθηγήτρια Δρ.Σταματίνα Θεοχάρη.

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, 12243, Αθήνα

Γραμματεία Μεταπτυχιακού: Γιαννέλου Όλγα, Τσουκαλάς Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2105385466 , 6976839656
Email: intelligent@uniwa.gr
Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
Δευτέρα – Παρασκευή: 9.30π.μ – 12.30π.μ ​​

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ: Δισδιάστατο

και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο

 

Το Π.Μ.Σ. ANIMATION στοχεύει στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στον τομέα του animation και των ψηφιακών κινηματογραφικών μέσων.  Στην οριοθέτηση δυνατοτήτων διάδρασης που δίνονται μέσω του animation και των ψηφιακών δημιουργικών εργαλείων στην 4η βιομηχανική επανάσταση.  Στην διερεύνηση και ανάπτυξη μέσω του animation σε πολλαπλές εφαρμογές, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για τους παραπάνω λόγους δίνεται έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία.  Ο σχεδιασμός του Π.Μ.Σ. βασίζεται σε θεωρίες ενεργητικής μάθησης οι οποίες υλοποιούνται με τη βοήθεια καινοτόμων μαθησιακών τεχνολογιών και με αξιοποίηση των αρχών της οπτικής επικοινωνίας και του σχεδιασμού, στην τέχνη του animation και της κινηματογραφικής γλώσσας.

Το Μεταπτυχιακό διευθύνει η καθηγήτρια Δρ.Ελένη Μούρη.

 

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, 12243, Αθήνα

Γραμματεία Μεταπτυχιακού: Γιαννέλου Όλγα
Τηλέφωνο: 2105385466 
Email: ma.animation@uniwa.gr 
Ώρες λειτουργίας γραμματείας:
Δευτέρα- Παρασκευή: 9.30π.μ – 12.30π.μ ​​