Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-5010 Γραφιστική και Εικονογράφηση ΜΓΥ 4 6 ΔΕΒΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
Π1-5020 Γραφιστική Πολυμέσων ΜΓΥ 4 6 Δρ. ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ ΡΩΣΣΕΤΟΣ
Π1-5030 Οπτική Ανάγνωση και Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΜΓΥ 2 3 Δρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΔΓΑΛΗΝΗ
Π1-5040 Εικονογραφημένο Σενάριο (Story-Board) ΜΕΥ 4 5 Δρ. ΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
Π1-5060 Τυπογραφία Εντύπου ΜΓΥ 4 5 Δρ. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 2)
Π1-5050 Γυμνό – Ερμηνείες του σώματος ΜΕ 4 5 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π1-5070 Εικαστικές Αφηγήσεις και Video Art – Φωτογραφία ΜΕ 4 5 ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΝΙΚΗ