Οπτική Ανάγνωση και Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5030

Semester:

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF167/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θωρητικό μέρος μαθήματος

Επιλέγοντας μια ερευνητική μεθοδολογία. Η Γραμματική του οπτικού σχεδιασμού. Το σημειωτικό τοπίο. Κοινωνική σημειωτική θεωρία της επικοινωνίας. Αναπτύσοντας μια ερευνητική ερώτηση και τα εργαλεία για να παράξουμε αποδείξεις για την απάντησή της. Πρόσφατες αναλύσεις πάνω στην οπτική επικοινωνία γίνονται αφορμή για θεωρητική συζήτηση πάνω στο χτίσιμο μιας νέας οπτικής πρότασης. Πρότασεις πάνω στην κριτική ανάλυση του οπτικού υλικού.
Το σύμβολο και οι πολλαπλές εννοιολογικές προσεγγίσεις.  Η εκμάθηση της σωστής επιλογής συμβόλου για την απεικόνιση οποιασδήποτε αφηρημένης έννοιας, με απώτερο σκοπό το σχεδιασμό ενός project, μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας.

Ασκήσεις πράξης

Οι σπουδαστές πειραματίζονται πάνω σε οπτικά προβλήματα. Απαντούν σε ασκήσεις  πάνω στον συμβολισμό αφηρημένων εννοιών. Εισχωρούν στον πυρήνα ενός οπτικού ερωτήματος. Μαθαίνουν να καλλιεργούν την δική τους οπτική γλώσσα με στόχο την οικοδόμηση μιας φωτοιστορίας που περιλαμβάνει την σχέση τους με το εκάστοτε θέμα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία

 1. Roland Barthes, Εικόνα μουσική κείμενο, Roland Barthes, (ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ Ε.Ε.,1/2019)
 2. Kress & Van Leeuven, Η Ανάγνωση των Εικόνων: Η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού (Εκδόσεις  Επίκεντρο Α.Ε.,1/ 2010)
  3. Λεωνίδας – Δάκης Δημητρέλης . Γραφιστική και Διαφήμιση. Εκδόσεις Οργανισμού Δημητρέλη
  4. Λιτς Ε., Πολιτισμός και επικοινωνία, (Αθήνα, Καστανιώτης)

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

 1. Daniel Chandler, Semiotics the basics; 2nd edition, Routledge, 2007
 2. Papanikolopoulou Magdalena, Staging the Alphabet: Text, Performance and the Feminine. Uel roar, 2015
 3. Philip Thompson, Peter Davenport. The Dictionary of Visual Language. Penguin Books.
 4. Jean- Marie Floch, Petites mythologies de l’œil et de l’esprit : pour une sémiotique plastique, Paris-Amsterdam
 5. Marshall Mc Luham- Quentin Fiore. The Medium is the Message.
 6. P. L. Gregory Weidenfeld and Nicolson. Eye and Brain. London. 1977. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ