Έρευνα

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας διαθέτει ερευνητικό εργαστήριο με τίτλο “Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας (ΕΤΓΤΜΟΕ) το οποίο  υποστηρίζει με τον πλέον σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος.

Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας με την ταυτόχρονη παραγωγή γνώσης στα γνωστικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται.

Μέλη ΔΕΠ που δεν είναι ενταγμένα στο δυναμικό του πανεπιστημιακού εργαστηρίου του Τμήματος  στελεχώνουν ως κύριοι ερευνητές θεσμοθετημένα εργαστήρια άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου που δραστηριοποιούνται σε σχετικά επιστημονικά πεδία. 

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απένειμε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Αριθμός 1010492) με τίτλο «Ανάπτυξη αγώγιμου εκτυπωτικού μελανιού υδατικής βάσης με πιγμέντο παραγόμενο με αντίδραση “ενός σταδίου”» μεταξύ άλλων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στην Kαθηγήτρια του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Βασιλική Μπέλεση. https://dialogoi.uniwa.gr/aac/diploma-eyresitechnias-se-melos-dep-toy-tmimatos-grafistikis-kai-optikis-epikoinonias-toy-pada/ 

 

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

ΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης – 

EDUTEL 

 

Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής και 

Υπολογιστών 

 

Σχολή Mηχανικών 

https://edutel.uniwa.gr/mouri-eleni/ 

ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

 

https://edutel.uniwa.gr/siakas-spyros/ 

ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και 

Υλικών (ΕΗΔΥΛ) 

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών 

 

Σχολή Mηχανικών 

 

 

 

http://edml.uniwa.gr/en/belessi/ 

ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ  ΡΩΣΣΕΤΟΣ 

Εργαστήριο Σχεδιασμός (Design), 

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Xώρων και 

Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση 

Τμήμα Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών Τεχνών 

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών & 

Πολιτισμού 

 

 

 

https://designlab.uniwa.gr/meli/dep/ 

ΚΑΠΟΚΑΚΗ ΝΙΚΗ 

ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΘΑ 

ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ