Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας στα πλαίσια του άρθρου 62 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, έχει εισάγει το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος). Οι σύμβουλοι καθηγητές βοηθούν τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο και βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στη διάρκεια των σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να συζητούν με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλό τους οποιοδήποτε θέμα της ακαδημαϊκής τους ζωής που τους απασχολεί, π.χ. προβλήματα με μαθήματα, εργαστήρια, θέματα που αφορούν τον κανονισμό σπουδών, επιλογή μαθημάτων, ή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές τους. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Τα ονόματα των Ακαδημαϊκών Συμβούλων ανακοινώνονται από το Τμήμα στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Aκαδημαϊκοί Σύμβουλοι 2023-2024: 

1. Καθηγητές-Σύμβουλοι Φοιτητών

Λίστα Καθηγητών Ακαδημαϊκών Συμβούλων και φοιτητών 

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των Καθηγητών Ακαδημαϊκών Συμβούλων στα παρακάτω Λινκ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕΠ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΔΙΠ)

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ)

 

2. Καθηγητές-Σύμβουλοι Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) 

Σύμβουλος ΦμεΑ: Καποκάκη Νίκη (nkapokaki@uniwa.gr)

Αναπληρώτρια Σύμβουλος ΦμεΑ: Δρ. Χαλυβοπούλου Ευανθία (echalyvop@uniwa.gr)

Επικοινωνία με τους Καθηγητές-Συμβούλους ΦμεΑ  

Οι φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές μαθησιακές ανάγκες προτρέπονται να έρθουν τουλάχιστον μια φορά σε επαφή με τους Καθηγητές-Συμβούλους ΦμεΑ του Τμήματος, παρέχοντας τα στοιχεία τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ακαδημαϊκή υποστήριξη που έχουν ανάγκη. 

Αυτό γίνεται εύκολα αποστέλλοντας με email στους Καθηγητές-Συμβούλους ΦμεΑ το xls στοιχείων φοιτητή ΦμεΑ, συμπληρώνοντας πλήρως όλα τα ζητούμενα στοιχεία. 

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται: 

 • Επώνυμο, 
 • Όνομα, 
 • Αριθμός Μητρώου, 
 • email (@uniwa.gr), 
 • Τηλέφωνο, 
 • Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο φοιτητής, το οποίο δηλώνεται επιλέγοντας μια από τις κατηγορίες: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Δυσλεξία, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Κινητικά προβλήματα, Βαρηκοΐα ή Κώφωση, Αναπηρία Όρασης, 
 • Η υποστήριξη που δικαιολογείται από το πρόβλημα αυτό και την οποία θα επιθυμούσε να λαμβάνει κατά τη διάρκεια των εξετάσεων (συμπληρώνεται με ελεύθερο κείμενο βάσει των γνωματεύσεων που κατέχει ο φοιτητής),
 • Άλλη παρατήρηση σχετικά με την ακαδημαϊκή υποστήριξη (εκτός εξετάσεων) που έχει ανάγκη ο φοιτητής.

Προσοχή: Οι φοιτητές δε θα πρέπει να αποστέλλουν αντίγραφα γνωματεύσεων στους Καθηγητές-Συμβούλους ΦμεΑ ή άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αυτές κατατίθενται μία φορά στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία χορηγεί σχετική βεβαίωση που πιστοποιεί ότι δικαιούνται υποστήριξη και αναφέρει το είδος της, την οποία στη συνέχεια επιδεικνύουν όπου χρειάζεται. Όποιοι φοιτητές δεν έχουν ήδη ζητήσει την έκδοση της πιο πάνω βεβαίωσης προτρέπονται να το κάνουν άμεσα. 

Εξετάσεις Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Φοιτητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες (ΦμεΑ): 

 • Να μελετήσουν προσεκτικά τις Γενικές οριζόντιες οδηγίες για την εξέταση των ΦμεΑ – Εσωτερικός Κανονισμός ΠΑΔΑ, Άρθρο 37και τις Αναλυτικές οδηγίες ανά κατηγορία για την εξέταση των ΦμεΑ.
 • Να μελετήσουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στις σελίδες των μαθημάτων του Τμήματος που αφορούν το σύστημα εξέτασης κάθε μαθήματος και εφόσον το επιθυμούν, να έρθουν σε επαφή με τους Καθηγητές-Συμβούλους ΦμεΑ του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ώστε να ζητήσουν τη συνδρομή τους.
 • Εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον δεν το έχουν πράξει σε προηγούμενο χρόνο, να αποστείλουν με email στους Καθηγητές-Συμβούλους ΦμεΑ του Τμήματος συμπληρωμένο με τα στοιχεία τους το προαναφερόμενο xls στοιχείων φοιτητή ΦμεΑ.
 • Την ώρα της εξέτασης να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την Γραμματεία και πιστοποιεί ότι δικαιούνται υποστήριξης κατά τις εξετάσεις και αναφέρει το είδος της υποστήριξης που δικαιούνται.