Πρόγραμμα ERASMUS+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Συντονίστριες Προγράμματος ERASMUS+ Τμήματος:

Σταματίνα Θεοχάρη stheochari@uniwa.gr

Ευανθία Χαλυβοπουλου echalyvopoulou@uniwa.gr

 

Κινητικότητα Φοιτητών

Μακροχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές από 2 έως 12 μήνες σε κινητικότητα με φυσική παρουσία, ανά κύκλο σπουδών, από το 1ο έτος σπουδών. H περίοδος αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικά μια περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός ακολουθεί τους κανόνες χρηματοδότησης που αφορούν την κινητικότητα για σπουδές.

Βραχυχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών

Κάθε φοιτητής, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα. H διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών και να συνδυάζεται υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα, προκειμένου να απονέμει τουλάχιστον 3 ECTS. Φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου, μπορούν να επιλέξουν πράσινη μετακίνηση* . Στην περίπτωση αυτή, θα λάβουν επιπλέον μια εφάπαξ συνεισφορά ύψους 50 ευρώ ως συμπληρωματική ενίσχυση και έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

* Μετακίνηση με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο σύνδεσμο: https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/faseis-kinitikotitas/

Κινητικότητα Προσωπικού

Σκοπός της κινητικότητας είναι η γνωριμία με ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασίας και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων εργασίας. Η επιλογή γίνεται από το ίδρυμα προέλευσης και η διάρκεια καθορίζεται από 2 διαδοχικές ημέρες έως 2 μήνες και 8 ώρες την εβδομάδα.

Η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας (διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι 2 διαδοχικές ημέρες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες ταξιδιού). Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Κινητικότητα Προσωπικού: https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/prosopiko/

Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία (STA): https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/prosopiko/kinitikotita-me-skopo-ti-didaskalia-sta/

Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση (STT): https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/prosopiko/kinitikotita-me-skopo-ti-epimorfosi-stt/

Συνδυασμός Διδασκαλίας & Επιμόρφωσης (STA & STT): https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/prosopiko/syndyasmos-didaskalias-epimorfosis/

 

Προκήρυξη θέσεων για Πρακτική Άσκηση Erasmus+/Κλασική Κινητικότητα για το εαρινό εξάμηνο.  (Εγγραφο .pdf)  (Αίτηση .doc)

                                                                                

Προκήρυξη θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/Κλασσική Κινητικότητα για το χειμερινό εξάμηνο.     (Εγγραφο .pdf)   (Αίτηση .doc)

 

Δικτύου φοιτητών Erasmus ESN (Erasmus Student Network):
Website | Facebook | Instagram | Twitter

 

Learning Agreement   (Εγγραφο .doc)

Αίτηση αναγνώρισης Μαθημάτων  Εγγραφο .doc