Αντιστοιχίες – Δηλώσεις Μαθημάτων-Προαπαιτούμενα

Πίνακας με τις αντιστοιχίες μαθημάτων παλαιού ΠΠΣ του ΤΕΙ με το νέο του ΠΑΔΑ  (έγγραφο PDF) 

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι αντιστοιχήσεις του προγράμματος ΤΕΙ με το νέο αναθεωρημένο πρόγραμμα του ΠΑΔΑ.

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές παρακολουθούν το νέο αναθεωρημένο πρόγραμμα του ΠΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ.

  • Για όλους τους φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ, δεν ισχύσουν οι αντιστοιχίσεις για τα μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς. Αν έχουν υπολειπόμενα μαθήματα από τα απαιτούμενα 40 για την λήψη πτυχίου ΤΕΙ, θα επιλέξουν από το ΠΣ του ΤΕΙ, παρακολουθώντας όμως το Νέο Μάθημα του Προγράμματος Σπουδών του ΠΑΔΑ, βάση του πίνακα των αντιστοιχιών. Ο βαθμός θα μπει στο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ.
  • Δύο (2) επιπλέον μαθήματα έχουν προστεθεί στο ΠΠΣ του ΤΕΙ της κατεύθυνσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, καθώς πλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης των μαθημάτων του Α` εξαμ. (Μαθηματικά) και Β` εξαμ. (Ξένη Γλώσσα (Αγγλική τεχνική ορολογία)).
  • Στο ΣΤ` εξάμηνο της Κατεύθυνσης Γραφιστικής του ΤΕΙ, στα επιλογής-υποχρεωτικά μαθήματα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής 3 από 4 αντί 2 από 4 μαθήματα που ίσχυε μέχρι τώρα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΔΑ.

  • Ισχύουν όλες οι αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του ΠΠΣ με τα μαθήματα του ΝΠΣ. (Το ίδιο ισχύει και για τα ECTS).
  • Η παρένθεση (Κατεύθυνση Γραφιστικής / Κατεύθυνση Τεχνολογίας) δίπλα από τα μαθήματα επιλογής του Γ’ Εξαμήνου Σπουδών είναι διευκρινιστική. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει από τα μαθήματα αυτά όποιο επιθυμεί. 
  • Αν κάποιος φοιτητής επιλέξει να αλλάξει κατεύθυνση και βρίσκεται από το 5ο εξάμηνο και πάνω, τότε τα προ-απαιτούμενα μαθήματα θα ισχύουν για τουλάχιστον άλλα 4 εξάμηνα. Με την αλλαγή κατεύθυνσης ο φοιτητής χάνει όσα μαθήματα είχε περάσει στην προηγούμενη κατεύθυνση. ( Μπορεί να ζητήσει βεβαίωση παρακολούθησης για όσα μαθήματα έχει περάσει).

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  • Σε περίπτωση μεικτού μαθήματος (θεωρία & Εργαστήριο) του ΠΠΣ, το οποίο στο ΝΠΣ είναι πάλι μεικτό, τότε σε αυτή την περίπτωση το κάθε κομμάτι του μαθήματος του ΠΠΣ, αντιστοιχίζεται με αυτό του ΝΠΣ.
  • Σε περίπτωση μεικτού μαθήματος στο ΠΠΣ το οποίο στο ΝΠΣ είναι μόνο θεωρητικό, τότε ισχύει: α) Αν ο φοιτητής είχε προβιβάσιμο βαθμό στην θεωρία τότε αντιστοιχείτε με το μάθημα του ΝΠΣ. β) Αν ο φοιτητής είχε προβιβάσιμο βαθμό μόνο στο εργαστήριο, τότε θα πρέπει να περάσει την θεωρία του νέου μαθήματος.
  • Σε περίπτωση Θεωρητικού μαθήματος του ΠΠΣ, το οποίο στο ΝΠΣ είναι μεικτό τότε, αν ο φοιτητής είχε προβιβάσιμο βαθμό, αυτός ο βαθμός αντιστοιχίζεται και στην θεωρία και στο εργαστήριο του νέου μαθήματος.
  • Σε περίπτωση 2 περασμένων μαθημάτων του ΠΠΣ τα οποία στο ΝΠΣ αντιστοιχούν με ένα, ο βαθμός που θα περαστεί στο νέο μάθημα, θα είναι ο μέσο όρος των 2 μαθημάτων του ΠΠΣ.

(Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος)

ΠΠΣ:
Παλαιό πρόγραμμα σπουδών (ΤΕΙ)
ΝΠΣ:
Νέο πρόγραμμα σπουδών (ΠΑΔΑ