Πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόγραμμα εξεταστικής για το Χειμερινό εξάμηνο 2022 – 23:

• Εξάμηνο Α’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Γ’ (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ε’ Κατεύθυνση Γραφιστικής    (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ζ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ε και Ζ΄ Κατεύθυνση Τεχνολογίας   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

 

Πρόγραμμα εξεταστικής για το Χειμερινό εξάμηνο 2022 – 23
(Μόνον για τους επί πτυχίω φοιτητές):

• Εξάμηνο Β’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Δ’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής    (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Η’ Κατεύθυνση Γραφιστικής    (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο  ΣΤ΄και Η΄ Κατεύθυνση Τεχνολογίας  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)