Πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόγραμμα εξεταστικής για το Χειμερινό εξάμηνο 2021 – 22 :

• Εξάμηνο Α’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Γ’ (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ε’ Κατεύθυνση Γραφιστικής    (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ζ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ε΄ Κατεύθυνση Τεχνολογίας   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ζ’ Κατεύθυνση Τεχνολογίας   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)