Πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόγραμμα εξεταστικής για το Εαρινό εξάμηνο 2022 – 23:

• Εξάμηνο Β’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Δ’ (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Η’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ και Η΄ Κατεύθυνση Τεχνολογίας   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

 

Πρόγραμμα εξεταστικής για το Εαρινό εξάμηνο 2022 – 23
(Μόνον για τους επί πτυχίω φοιτητές):

• Εξάμηνο Α’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Γ’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ε’ Κατεύθυνση Γραφιστικής   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ζ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο  Ε΄και Ζ΄ Κατεύθυνση Τεχνολογίας  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)