Πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόγραμμα εξεταστικής – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024:

• Εξάμηνο Β’ (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Δ’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Η’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ και Η΄ Κατεύθυνση Τεχνολογίας   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

 

Πρόγραμμα εξεταστικής – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024:
(Μόνον για τους επί πτυχίω φοιτητές):

• Εξάμηνο Α’   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Γ’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ε’ Κατεύθυνση Γραφιστικής   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ζ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο  Ε΄και Ζ΄ Κατεύθυνση Τεχνολογίας  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

 

Πρόγραμμα εξεταστικής – ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024:

• Εξάμηνο Α’   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Β’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Γ’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Δ’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)   

• Εξάμηνο Ε’ Κατεύθυνση Γραφιστικής   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ζ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Η’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο  Ε΄,  ΣΤ, Ζ΄, Η΄ Κατεύθυνση Τεχνολογίας  διαθέσιμο αρχείο: .pdf)