Πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόγραμμα εξεταστικής για το Εαρινό εξάμηνο 2021 – 22 (περίοδος Ιουνίου):

• Εξάμηνο Β’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Δ’ (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής    (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Η’ Κατεύθυνση Γραφιστικής  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ και Η΄ Κατεύθυνση Τεχνολογίας   (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

Πρόγραμμα εξεταστικής 2021 – 22 (περίοδος Σεπτεμβρίου):

• Εξάμηνο Α’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Β’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Γ’ (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Δ’  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ε’ Κατεύθυνση Γραφιστικής    (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο ΣΤ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής    (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ζ’ Κατεύθυνση Γραφιστικής    (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Η’ Κατεύθυνση Γραφιστικής    (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)

• Εξάμηνο Ε’ , ΣΤ΄, Ζ΄,  και Η΄ Κατεύθυνση Τεχνολογίας  (διαθέσιμο αρχείο: .pdf)