Ανακοινώσεις

Πίνακας τελικής Κατάταξης

Δικαιολογητικά εγγραφής:

Η προθεσμία εγγραφής είναι από Δευτέρα, 30.01.2023 έως και Παρασκευή, 03.02.2023 (ηλεκτρονική αποστολή στο mail της Γραμματείας του Τμήματος Γραφιστικής &

...
Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν τα παρακάτω :

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Η ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών καταλαμβάνει τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η Τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας, την Πέμπτη  23-02-2023 στο Συνεδριακό κέντρο της Πανεπιστημιούπολης του Άλσους Αιγάλεω. 

Ειδικότερα για τους αποφοίτους του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών καθώς και για τους απόφοιτους του Τμήματος Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας με κατεύθυνση Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών, η διαδικασία θα διεξαχθεί από 10:30π.μ. έως 11:15π.μ., ενώ για τους αποφοίτους του πρώην Τμήματος Γραφιστικής καθώς και για τους απόφοιτους του Τμήματος Γραφιστικής & ...

Περισσότερα

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2023  έως  31/08/2023με δυνατότητα χρηματοδότησης από 2 έως 6 μήνες.

 Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αφού μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,  ...

Περισσότερα

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους  2022 – 2023 σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουν ως εξής:

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 έως Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 (1 εβδομάδα)

Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

  ...

Περισσότερα

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος  Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα ιδρυματικά τους email (……….@uniwa.gr) στην επικοινωνία με την Γραμματεία, καθώς δυστυχώς πολλά από τα προσωπικά email καταλήγουν πολλές φορές στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (SPAM) με αποτέλεσμα καθυστερήσεις ή αδυναμία  εξυπηρέτησή τους.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σύμφωνα με την απόφαση της 7ης/19-05-2022 Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, τα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων για τους υποψήφιους στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα είναι:

«Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας»,

«Χρώμα – Σύνθεση – Τεχνικές» και

«Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων»

 Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος οι κατατασσόμενοι υποχρεούνται να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις,

...
Περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3404/2005 (Α΄260) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 (Α΄193), το άρθρο έκτο παρ. 10 του Ν. 4218/2013 (Α΄268) και το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 (Α΄114),   η κατάταξη πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων  και σε ποσοστό 12%  στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ...

Περισσότερα

Σας καλούμε να συμμετέχετε δια φυσικής παρουσίας, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.. στην πρακτική εφαρμογή των σχεδίων εκτάκτων αναγκών με πρακτικές εκκένωσής, στην αίθουσα Κ8.001 (Αίθουσα Προβολών) της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού  της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω.

Η εν λόγω εκπαίδευση είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από φυσικές καταστροφές και όχι μόνον.

Η παρουσία όλων κρίνεται απολύτως αναγκαία. ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα του χειμ. Εξαμ ακαδ. έτους 2022-23, ξεκινάνε την Δευτέρα 10/10/2022.

Το Ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://gd.uniwa.gr/orologio-programma/).

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023 θα γίνουν μέσω του Web  από τη σελίδα https://sso.uniwa.gr/.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δηλώσεων θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας θα υποδεχθεί ΟΛΟΥΣ τους πρωτοετείς φοιτητές του την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 08:30π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, όπου εν συνεχεία θα διεξαχθεί το μάθημα της Πληροφορικής.

Οι φοιτητές του 1ου έτους έχουν χωριστεί σε 3 Τμήματα για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων σύμφωνα με το επώνυμο τους, ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018, ΦΕΚ 3191/B/2.08.2018, αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με Ελληνικό τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing» ή αγγλικό τίτλο, «Intelligent Packaging: New Technologies and Marketing”.

Στο πλαίσιο αυτό υποδέχεται νέους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται  έως 30  Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚHΡYΞΗΣ  και τον ιστοτόπο Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος : http://intelligentpackaging.uniwa.gr/ 

  ...

Περισσότερα

Οι εγγραφές των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. στο Τμήμα μας, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Στις ίδιες ημερομηνίες γράφονται:

 1. Οι εισακτέοι με την ως άνω κατηγορία ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 και 2021-2022 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας,
 2. ...
Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμό 10/21-07-2022 Πράξη της Συγκλήτου του Ιδρύματος, δεν γίνοται δεκτοί απόφοιτοι ΙΕΚ στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Από την Γραμματεία

Παρατίθενται ακολούθως το Πρακτικό της  αρμόδιας Εισηγητικής Επιτροπής και  ο σχετικός αξιολογικός Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων έτους 2022-2023, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και σε περίπτωση που επιθυμούν, να υποβάλουν  ηλεκτρονικά  ένσταση στο gd@uniwa.gr  εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αναρτήσεως.

Πρακτικό Εισηγητικής Επιτροπής

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων

Από την Γραμματεία

 

  ...

Περισσότερα

Αγαπητές νέες φοιτήτριες και αγαπητοί νέοι φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο Τμήμα μας και να σας παραθέσουμε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για την ομαλή προσαρμογή σας στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου μας:

 • Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ξεκινούν στις 10 Οκτωβρίου 2022 σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που παρατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.uniwa.gr/epikairotita/akadimaiko-imerologio/.
 • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 • ...
Περισσότερα

Αγαπητές νέες φοιτήτριες και αγαπητοί νέοι φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την εισαγωγή σας στο Τμήμα μας και να σας ευχηθούμε καλή αρχή στις σπουδές σας.

Μετά την ολοκλήρωση της προεγγραφής σας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eregister.it.minedu.gov.gr/), θα πρέπει να υποβάλετε στο Τμήμα μας τα παρακάτω συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας:

 • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • ...
Περισσότερα

Παραθέτουμε ακολούθως Απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας με τον σχετικό Πίνακα Κριτηρίων Επιλεξιμότητας κατά την διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που θα υποβηθούν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 65915/15-07-2022 (ΑΔΑ: 66Ξ546Μ9ΞΗ-67Γ) προκήρυξης για την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, η οποία  βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Ιδρύματος  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ KΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ...

Περισσότερα

Tο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Eπικοινωνίας-ΕΚΟΜΕ σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Η.Π.Α στην Αθήνα και το πρόγραμμα American Film Showcase ανακοινώνουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες του animation στην Ελλάδα με θέμα: “Animation Storytelling Workshop: Pitching Your Animation Project in the Global Market”.  Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα τoυ υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

  Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2022 και οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν τεχνογνωσία από κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας του animation. ...

Περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα του έργου GRAPHEIN με τίτλο «Ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών βαθυτυπίας-φλεξογραφίας με βάση το γραφένιο». Η ημερίδα αφορά την παρουσίαση των συνολικών επιστημονικών επιτευγμάτων του έργου, του οποίου είμαι συντονίστρια και επιστημονική υπεύθυνη, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται.
Στην ημερίδα θα συμμετέχουν με εισηγήσεις, συνεργάτες από το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών του Παν. Δυτικής Αττικής, τον όμιλο DRUCKFARBEN HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και το Institute of Coating Technologies (IοCT). ...
Περισσότερα

Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι η Τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας, την Πέμπτη  21-07-2022 στο Συνεδριακό κέντρο της Πανεπιστημιούπολης του Άλσους Αιγάλεω

Ειδικότερα για τους αποφοίτους του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών καθώς και για τους απόφοιτους του Τμήματος Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας με κατεύθυνση Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών, η διαδικασία θα διεξαχθεί από 10:30π.μ. ...

Περισσότερα

Πρόσκληση εθελοντικής υποστήριξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας Αθλητών με Αναπηρία 2022 

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του να συμμετάσχουν στην εθελοντική υποστήριξη της διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας Αθλητών με Αναπηρία 2022, το Σάββατο 18 Ιουνίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού  υποστηρίζει και προωθεί τα ίσα δικαιώματα στη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και τις αθλητικές δραστηριότητες και προσπαθεί να ενισχύσει με κάθε τρόπο την προσβασιμότητα.   ...

Περισσότερα

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του να συμμετάσχουν στην εθελοντική υποστήριξη της διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Αθλητών με Αναπηρία 2022, στις 15-17 Απριλίου, στο Κλειστό Ολυμπιακό Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού  υποστηρίζει και προωθεί τα ίσα δικαιώματα στη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές και τις αθλητικές δραστηριότητες και προσπαθεί να ενισχύσει με κάθε τρόπο την προσβασιμότητα.   ...

Περισσότερα

Το τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ενημερώνει τους φοιτητές του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ότι για το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 υπάρχουν εβδομήντα (70) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01/12/2021, 15/12/2021, 15/1/2022 και 01/02/2022.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (στο email techgraf@uniwa.gr αναφέροντας στο θέμα του email Ονοματεπώνυμο – Αριθμό Μητρώου και την φράση «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΠΑ») αυστηρά μέχρι και την Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα 13:00 τα εξής:
1. ...

Περισσότερα

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος έχει αναρτηθεί Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας κατά το Ακαδ. Έτος 2021-2022, με ισχύ από 11/10/2021.

https://www.uniwa.gr/to-panepistimio/odigos-prosvasis-sto-panepistimio-dytikis-attikis/

Από την Γραμματεία

Οι πρωτοετής φοιτητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές των μαθημάτων τους στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης eclass και  moodle  έως 10/10, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες πρωτοετών για εγγραφή στο eclass

Επιπλέον ολοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές με τους κωδικούς που έχουν λάβει  μέσω SMS η μέσω email έχουν πλέον πρόσβαση στις κάτωθι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας:

 • στον Ιδρυματικό λογαριασμό email 

  ...

Περισσότερα

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο Τμήμα μας και να σας παραθέσουμε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για την ομαλή προσαρμογή σας στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου μας:

 • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 • Δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο φοίτησης
 • Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου έχουν πρόσβαση σε πληθώρα υπηρεσιών,
 • ...
Περισσότερα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων στο Τμήμα μας είναι τα ακόλουθα:

 • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).

Η ολοκλήρωση της εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α) Υποβολή των δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr,  ...

Περισσότερα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες λόγω COVID -19 και για την προστασία της υγείας τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και για την προσφορότερη εξυπηρετησή σας, κατόπιν οδηγίας του Πανεπιστημίου μας, κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιούνται κατα προτεραιότητα οι δυνατότητα που παρέχει η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για όσες υποθέσεις δεν είναι εφιτκό να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς) η φυσική παρουσία σας θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν προγραματισμένης συνάντησης, ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε από σήμερα έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00  να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Τμήμα: https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Για την είσοδό σας  στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα εισάγετε τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων  και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες σας θα πρέπει να σας παρέχουν υποστήριξη όσον αφορά στους κωδικούς πρόσβασης, ...

Περισσότερα

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (HELGRAMED) σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑΔΑ ανακοινώνει την συνδιοργάνωση των Διεθνών συνεδρίων iarigai 2021 και IC 2021 στις 19-24 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πληροφορίες για τη Διοργάνωση των συνεδρίων και φόρμα συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα των συνεδρίων: https://iarigai-ic-athens2021.org

Το κόστος συμμετοχής για την παρακολούθηση του συνεδρίου διαμορφώνεται στα 150€ για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. ...

Περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σύμφωνα με την απόφαση της 4ης/27-04-2021 Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, τα μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων για τους υποψήφιους στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα είναι:

«Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας»,

«Χρώμα – Σύνθεση – Τεχνικές» και

«Χρώμα Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων»

 Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος οι κατατασσόμενοι υποχρεούνται να εξετασθούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, ...

Περισσότερα

Ο Καθηγητής Δρ. Αναστάσιος Πολίτης της Κατεύθυνσης Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού εξελέγη ως Πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού “IC – the International Circle of Educational Institutes of Graphic-Media Technology and Management” (Διεθνής Κύκλος Πανεπιστημίων των Γραφικών Τεχνών).

Η εκλογή του κ. Πολίτη στην θέση του απερχόμενου προέδρου Luk Bouters, έλαβε χώρα κατά την ετήσια γενική συνέλευση του οργανισμού και τη σχετική διαδικτυακή ψηφοφορία που έλαβε χώρα στις 21 Απριλίου 2021 καθιστώντας περήφανο το Ίδρυμά μας γι’ αυτή του τη διάκριση. ...

Περισσότερα

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών – HELGRAMED στην VirtualDrupa 2021.
Θα χαρούμε να επισκεφθείτε μας στο εικονικό μας περίπτερο στην διεθνή έκθεση  drupa (παγκόσμιο γεγονός στο κλάδο)
και να παρακολουθήσετε στις 21 Απριλίου 2021 το διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Bridging Industry, Research and Education in Graphic Communication, Print and Media”
...
Περισσότερα