Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας θα υποδεχθεί ΟΛΟΥΣ τους πρωτοετείς φοιτητές του την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022  και ώρα 08:30π.μ. στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, όπου εν συνεχεία θα διεξαχθεί το μάθημα της Πληροφορικής.

Οι φοιτητές του 1ου έτους έχουν χωριστεί σε 3 Τμήματα για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων σύμφωνα με το επώνυμο τους, στην λίστα που ακολουθεί.

Σας ευχαριστούμε.