Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1-8200 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 8 Εβδομάδες 8  
Π1-8300 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 15  
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 5)
Π1-8010 Σχεδιασμός Ψηφιακής Γραμματοσειράς ΜΕ 4 7 ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΥΑ
Π1-8020 Εικαστικές Πρακτικές και Εικονογράφηση ΜΕ 4 7 Δρ. ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Π1-8030 Γραφιστικές Εκφράσεις σε Περιβάλλοντα ΜΕ 4 7 Δρ. ΣΤΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
Π1-8040 Σχεδιασμός Ψηφιακού Παιχνιδιού (Gaming) ΜΕ 4 7 Δρ. ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Π1-8050 Infographics ΜΕ 4 7 Δρ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ