Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΠΡΑΚ-Κ1 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 8 Εβδομάδες 8  
ΠΤΥΧ-Κ1 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 15  
Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 5)
Ν1-8010 Σχεδιασμός Ψηφιακής Γραμματοσειράς ΜΕ 4 7 ΜΑΣΟΥΡΑ ΕΥΑ
Ν1-8020 Εικαστικές Πρακτικές και Εικονογράφηση ΜΕ 4 7 ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Ν1-8030 Γραφιστικές Εκφράσεις σε Περιβάλλοντα ΜΕ 4 7 Δρ. ΣΤΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
Ν1-8040 Σχεδιασμός Ψηφιακού Παιχνιδιού (Gaming) ΜΕ 4 7 Δρ. ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ν1-8050 Infographics ΜΕ 4 7 Δρ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ