Σχεδιασμός Ψηφιακού Παιχνιδιού (Gaming)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8040

Semester:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (1 από 5) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD143/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Έρευνα και παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ολοκληρωμένα σχέδια εργασίας (projects) Δημιουργίας Διαδραστικής Εφαρμογής Animation Gaming επάνω σε τομείς όπως:

 • Δημιουργία γραφικών και σχεδιασμός gaming με τρεις διαστάσεις
 • Μεταφορά δισδιάστατων και τρισδιάστατων τεχνικών animation σε μορφές διαδραστικού animation (augmented και vitrual reality gaming)  καθώς επίσης και εφαρμογές αναπαράστασης και προβολής animation στον χώρο (mapping projection)
 • Μελέτες περίπτωσης ανάπτυξης σχεδίου εργασίας animation gaming  με δυνατότητες διάδρασης

Δημιουργία folder παρουσίασης της έρευνας και του σχεδίου εργασίας με έμφαση σε διεπιστημονικές συνεργασίες και συμπαραγωγές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 1. Αναγνωστοπούλου, (2020). Η χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) σε εφαρμογές eLearning Μελέτη περίπτωσης: Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» (I.K.K.). Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 1(1). doi:https://doi.org/10.12681/afimec.24406
 2. Λαμπροπούλου, (2020). Η αξιοποίηση της 3D σχεδίασης και της φωτογραμμετρίας στη δημιουργία παιγνιωδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 1(1). doi:https://doi.org/10.12681/afimec.24396
 3. Μαργαρίτης, (2020). Επαυξημένη πραγματικότητα και σχολικό έντυπο. Μία μελέτη περίπτωσης. Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC], 1(1). doi:https://doi.org/10.12681/afimec.24404
 4. Νικολαίδης , Δ. (2003). Επαυξημένη Πραγματικότητα, Πολλαπλασιάζοντας τις Δυνατότητες των Αισθήσεων. Περισκόπιο της Επιστήμης, Τεύχος 270. Αθήνα: Γνώμων Εκδοτική.
 5. Σιάκας Σ. (2019). Αξιοποίηση του blender 3d, ενός δωρεάν προγράμματος ανοικτού κώδικα, ως μηχανή μοντάζ στην δημιουργία animation  στην εκπαιδευτική διαδικασία. 4η επιστημονική ημερίδα του ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών»,Τόμος υπό έκδοση.
 6. Σιάκας, Σ. (2018).  Το 3d Animation ως Περιεχόμενο Επαυξημένης Πραγματικότητας (Αugumented Reality)  στην Συσκευασία, Πρακτικά του 5ου επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο “Ευφυής Συσκευασία. Νέες μορφές επικοινωνίας”, όπου πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo, στις 13 Οκτωβρίου 2018 . ISBN 978-618-84016-0-0

Ξενόγλωσση

 1. Benko, H., Jota, R., Wilson, A.D. (2012). MirageTable: Freehand Interaction on a Projected Augmented Reality Tabletop. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 199-208). ISBN: 978-1-4503-1015-4 doi:10.1145/2207676.
 2. Cooperstock, J. R. (2001). The classroom of the future: Enhancing education through augmented reality. Proceedings of HCI International, (pp. 688-692).
 3. Dede, C. (2009). Immersive Interfaces for Engagement and Learning. Science, 323(5910), (pp. 66 -69). DOI: 10.1126/science.1167311
 4. Hooijberg, Maarten,( 1997) Practical Geodesy: Using Computers.Berlin: Springer–Verlag,.
 5. Lizandra, M. (2009). Augmented Reality and Tangible Interfaces for Learning, In Advanced Learning, Raquel Hijn-Neira (Ed.), ISBN: 978-953-307-010-0, InTech
 6. Maling, D.H.,( 1993.) Coordinate Systems and Map Projections. Second Edition. Oxford: Pergamon Press,
 7. Maniello, Donato (2014). Augmented Reality in public spaces. Basic Techniques for video mapping. I. Brienza: Le Penseur. ISBN 978-8895315348.
 8. Maniello, Donato (2018). Advanced video mapping techniques. Spatial Augmented Reality applied to cultural heritage. II. Brienza: Le Penseur. ISBN 978-8895315584.
 9. Maniello, Donato (2018). Spatial Augmented Reality. The development of edutainment for augmented digital spaces. III. Brienza: Le Pensuer. ISBN 978-8895315591.
 10. Mannion, S. (2012). Beyond Cool: Making Mobile Augmented Reality Work for Museum Education, in Museums and the Web 2012: the international conference for culture and heritage on-line, San Diego, USA. Accessed 12 December 2014,
 11. Naimark, Michael. (2005). “Two Unusual Projection Spaces”. Presence, Special Issue on Projection, MIT Press, 14.5, October.
 12. Voser, Stefan A.,(1997) MapRef: The Collection of Map Projections and Reference Systems for Europe. www.geocities.com/ CapeCanaveral/1224/mapref.html, 1997.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ