Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8200

Εξάμηνο:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

8 Εβδομάδες

Μονάδες ECTS:

8