Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8200

Semester:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

8 Εβδομάδες

Μονάδες ECTS:

8