Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:

ΠΡΑΚ-Κ1

Semester:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

8 Εβδομάδες

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος