Γραφιστικές Εκφράσεις σε Περιβάλλοντα

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8030

Εξάμηνο:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF112/


Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΣΤΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Συγκεκριμένα επιζητούνται:

  • η ανάγνωση εικόνων της γραφιστικής που διαχέονται ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στην επανανοηματοδότησή του,
  • η διατύπωση συμπερασμάτων που χαρακτηρίζουν την εφαρμοσμένη πρακτική και δυνητικά καθοδηγούν τόσο τη σχεδιαστική ιδεολογία και φιλοσοφία, όσο και τη στρατηγική νέων παρεμβάσεων,
  • η διεξοδική αναφορά σε σημαντικούς σχεδιαστικούς παράγοντες, καθώς και σε κριτήρια αξιολόγησης έργων της Γραφιστικής σε Περιβάλλοντα.

Εξετάζονται διαφορετικές περιπτώσεις παραδειγμάτων από την υπάρχουσα κατάσταση στον αστικό χώρο, προκειμένου να προσεγγιστεί ο κοινωνικός ρόλος της Γραφιστικής στα Περιβάλλοντα με:

  • την κατανόηση της σημασίας του σχεδιασμού των έργων της Γραφιστικής σε Περιβάλλοντα, τόσο για τη συνολική εικόνα της πόλης, όσο και για τις επιμέρους εικόνες κάθε γειτονιάς, πλατείας, λεωφόρου ή δρόμου, και
  • την ανάλυση της έννοιας της διενέργειας επικοινωνίας μηνυμάτων που εκπέμπονται από διαφορετικά μέσα χωρικής προβολής και ενημέρωσης.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Ειδικότερα, με την πραγματοποίηση των ασκήσεων πράξης επιχειρείται:

  • δημιουργία έργων της Γραφιστικής σε Περιβάλλοντα, που καθορίζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,
  • προετοιμασία της συλλογιστικής και της επιτηδειότητας του ή της σχεδιαστ-ή, -ριας να εντάσσει τα έργα,
  • υλοποίηση σταδιακών προσεγγίσεων του θέματος, δηλαδή διατύπωση ιδεών και δημιουργία προσχεδίων για τα έργα της μελέτης, καθώς και επιλογή και παρουσίαση τελικών σχεδιαστικών προτάσεων.
  • η επίμονη εξέταση της λειτουργίας των αποτελεσμάτων της σχεδιαστικής προσπάθειας ως ποιοτικού εγχειρήματος που είναι εστιασμένο τόσο στη δημιουργικότητα, όσο και στην ανθρώπινη επικοινωνία που διενεργείται στο χώρο.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Α. (1979). Η ανάγκη για μια σύγχρονη ανθρωπιστική πόλη. Αναζητήσεις 2. Αθήνα: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία – Διεθνές Κέντρο Ανθρωπιστικών Κλασσικών Ερευνών.

ΒΡΥΧΕΑ, Α. (1996). «Κρίση Κατοίκισης». Επιστημονικό Συνέδριο: Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός. Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.

Ingold, T.  (2016). Η αντίληψη του περιβάλλοντος., (μτφρ. Βρεττού, Α., επιμ. Νανογλου, Σ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.

ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ, Ε., & ΜΠΑΜΠΑΛΟΥ, Μ. (1999). Σημειώσεις του μαθήματος Ο δημόσιος χώρος της πόλης, Αθήνα: ΠΜΣ:Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός, ΕΜΠ.

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Σ. (1996). Διαφήμιση και το νόημα του χώρου. Αθήνα: Εκδόσεις Στάχυ.

      -//-             (1990). Η συμβολική σχέση με τον χώρο. Πως οι κοινωνικές αξίες διαμορφώνουν και ερμηνεύουν τον χώρο. Αθήνα: Κάλβος.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ιου., & ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ιωσ. (2003). Περιγραφή της εικόνας της πόλης. Αθήνα: Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ιωσ. (2000). Φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης. Αθήνα: εργαστήριο πολεοδομικής σύνθεσης ΕΜΠ, ΕΜΠ & ΥΠΕΧΩΔΕ.

       -//-                    (2001). Φυσιογνωμία ενός τόπου. Ο χαρακτήρας της ελληνικής πόλης τον 21ο αιώνα. Αθήνα: εργαστήριο πολεοδομικής σύνθεσης ΕΜΠ, ΕΜΠ & ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ξενόγλωσση: 

BARTHES, R. (1971). Système de la mode. Paris: Seuil.

                     (2007). Μυθολογίες-Μάθημα. Αθήνα: Κέδρος.

                     (1980). Η Επικράτεια των Σημείων, Αθήνα: Ράππας.

BENJAMIN, W. (1996). Passages. Cambridge: MIT Press.

BERGER, J. (1993). Η εικόνα και το βλέμμα. Αθήνα: Οδυσσέας.

ECO, U. (1997). Η σημειολογία στην καθημερινή ζωή. Αθήνα: Α.Μαλλιάρης-Παιδεία Α.Ε.

Gehl J. (2013). Public Space, Public Life: an Interaction. Washington: Island Press.

GRAMSI, Α. (1977). Letteratura e vita nazionale. Ρώμη: Riyniti.

JEFKINS, F. (1980). Διαφήμιση. Αθήνα: εκδόσεις Θεόδωρου Τυροβόλα.

LYNCH, K. (1977). The image of the city. Cambridge: MIT Press.

SITTE, C. (1992). Η πολεοδομία σύμφωνα με τις καλλιτεχνικές της αρχές. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΜΠ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

THOMPSON, E. P. (1981). The Making of the English Working Class. London: Penguin.

Zukin, S. (2011). Naked city: the death and life of authentic urban places. New York: Oxford University Press.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ