Δρ. ΣΤΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ

Γραφίστρια ΤΕΙ. Αρχιτέκτων – Μηχανικός ΕΜΠ. Μεταπτυχιακό Σχεδιασμός Χώρος Πολιτισμός ΕΜΠ, Διδακτορική Διατριβή Ε.Μ.Π. (Βιογραφικό)