Δρ. ΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια, γνωστικό αντικείμενο Κινούμενο Σχέδιο-  Animation
Dr. ΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ. Γραφίστρια και Animator, TEI Αθήνας και CFP per la techica cinetelevisiva MILANO, 
MA in Arts, Διδακτική του animation ART ACADEMY NOVISAD. PhD, University of NOVISAD.  (Βιογραφικό)