Δρ. ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ ΡΩΣΣΕΤΟΣ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Διευθυντής τομέα Γραφιστικού Σχεδιασμού

Άλλοι σύνδεσμοι

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8030-4084

https://www.researchgate.net/profile/Rossetos-Metzitakos

https://scholar.google.com/citations?user=RgZItucAAAAJ&hl=en

 

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου της Αγγλίας,

Διευθυντής τομέα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας της Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Υπότροφος Ι.Κ.Υ. Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Γεννημένος στην Αθήνα στις 24/01/1974, απόφοιτος του τμήματος Γραφιστικής 1996 του ΤΕΙ Αθήνας της σχολής τότε Σ.Γ.Τ.Κ.Σσήμερα Σ.Ε.Τ.Π. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Birmingham U.C.E. University of Central England της Αγγλίας με πτυχίο Master of Arts in Visual Communication 1998, και διδακτορικό τίτλο PhD από το ίδιοπανεπιστήμιο με ειδίκευση στην «Οπτική Επικοινωνία και τα Διαδραστικά Πολυμέσα» το 2006. Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Γραφιστικής από το 2001 και διορισμένος στο ίδιο τμήμα το 2009 στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Γραφιστική με Πολυμέσα.

Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας με τίτλο «Ευφυή Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες & Μάρκετινγκ» με διδασκαλία στα μαθήματα «Μεθοδολογία σχεδιασμού έξυπνης συσκευασίας» του Α΄εξαμήνου και “Interface design” του Β΄εξαμήνου από το 2017-2019 και των μαθημάτων «Σχεδιασμός και Εικονογράφηση στη Συσκευασία» του Α΄ εξαμήνου και «Ψηφιακός Σχεδιασμός Εφαρμογών στη Ευφυή Συσκευασία» του Β΄εξαμήνου από το 2019-2021.  

Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας με τίτλο «Animation Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο κινούμενο σχέδιο» με αυτοδύναμη διδασκαλία στο μάθημα «Εξειδικευμένα θέματα 2D animation (Motion typography, motion graphics, Κινηματογραφικοί Τίτλοι» του Β΄εξαμήνου από το 2021.

Είναι βασικό μέλος του ερευνητικού εργαστήριου «Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων καιΟπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης» της σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού https://designlab.uniwa.gr

Έχει στην επίβλεψη του τρεις (3) υποψήφιους διδάκτορες και έξι (6) ως δεύτερος επιβλέπων καθηγητής.  Είναι υπεύθυνος καιδημιουργός του εργαστήριου Γραφιστικής Πολυμέσων (2006).  Έχει πάρει μέρος σε επιστημονικά́ συνέδρια ως ομιλητής και έχειδημοσιεύσεις σε πρακτικά́ συνεδριών με κριτές.  Ειδικεύεται στο σχεδιασμό́ ιστοσελίδων και στο σχεδιασμό ψηφιακών εφαρμογών για έξυπνες συσκευές.

Υπεύθυνος σχεδιασμού (γραφιστική επιμέλεια) του Site του ΠΑ.Δ.Α. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και διαχείρισής του (2018) http://www.uniwa.gr

Υπεύθυνος σχεδιασμού και αναπληρωτής διαχειριστής του Site του Τμήματος Γραφιστικής (2019) https://gd.uniwa.gr

Υπεύθυνος σχεδιασμού και διαχειριστής του Site του ερευνητικού εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Σχεδιασμού (Design), Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2016) https://designlab.uniwa.gr

(πλήρες Βιογραφικό)