Γραφιστική και Εικονογράφηση

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5010

Semester:

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD177/

Καθηγητές Μαθήματος

ΔΕΒΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Στις θεωρητικές διαλέξεις οι φοιτητές διδάσκονται την ιστορία της εικονογράφησης από τις αρχές του 19ου αιώνα έως σήμερα. Ιδιαίτερα εξετάζονται :α) η απλοποίηση της φόρμας και ο ρόλος της στην άμεση κατανόηση του νοήματος στη σύγχρονη εικονογράφηση, β) συνθήκες που προκάλεσαν την αλλαγή στην έως τότε αντίληψη της αισθητικής και γ) ο επαναπροσδιορισμός των βασικών αρχών της εικονογραφικής σχεδιαστικής επικοινωνίας.
Μέθοδοι και τεχνικές. Η λιθογραφία .Εισαγωγή στην τέχνη ukiyo-e. Επιρροή της ukiyo-e στη δυτική εικονογραφία στους τομείς της θεματογραφίας της δομής –σελιδοποίησης και τις καινοτόμες τεχνικές . Η επιρροή του εικαστικού κινήματος του Συμβολισμού στη διαδικασία απλοποίησης της σύγχρονης εικονογράφησης
Η-διάλεξη γίνεται με την προβολή διαφανειών -βίντεο με διάλογο και συζήτηση.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Στο εργαστήριο οι φοιτητές αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό της εικονογράφησης ενός διηγήματος, ή ιστορίας, ή ποιήματος ,ή παραμυθιού με στόχο μέσα από το ύφος γραφής τους να αποδώσουν τον χαρακτήρα του , αλλά και να προτείνουν καινοτόμες τεχνικές που θα ανταποκρίνονται στους συντελεστές που διαμορφώνουν το προφίλ του αντίστοιχου θέματος. Η αλληλένδετη σχέση εικόνας – κειμένου στην συνθετική αυτή έρευνα της σχεδιαστικής διαδικασίας, θέτει τις βάσεις τον σχεδιασμό της επόμενης άσκησης της αφίσας που είναι και η τελευταία άσκηση του εργαστηρίου.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ζαν Ζ., “Η δύναμη των παραμυθιών”, Αθήνα , Καστανιώτης, 1996.
2. Καρπόζηλου Μ., “Το παιδί στη χώρα των βιβλίων”, Αθήνα, Καστανιώτης, 1994.
Martin W. “Αφηγηματική δομή:Mια σύγκριση μεθόδων”, Αθήνα, Εξάντας, 1991.
3. Μαρτινίδης Π. “Από τα παιδιά του χρόνου στα παιδιά του χώρου:η Αφήγηση ως Χρονική ροή ή ως Χωρική ανάπτυξη και τα κομικς ως ενδιάμεση”, Αθήνα, Οδυσσέας, 1996.
4. Ροντάρι Τζ. “Γραμματική της φαντασίας”, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2003.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Adhémar, J. La lithographie: Deux cents ans d’histoire, de technique, d’art, Paris : F. Nathan,. Eπίσης Marlaux, A. (1950), Essai sur Goya, Paris : Gallimard, 1983.
2. Andrej Klimowski, “ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΑΤΙΟΣ ΝΤΟΡΛΑΝ (Ο)”, 2009.
3. Arnheim R. “Art and the visual perception. A phycology of the creative eye”, Los Angeles: University California press, 1974.
4. Barnaby Richards, “Blip!”, Εκδότης: TOON LEVEL: 1, 2016.
5. Bernard E., “La renovation Esthetique”, 1910.
6. Bishop Stephen, “Songs in the Rough : Rock’s Greatest Songs in Rough-Draft Form”, Εκδότης: ThriftBooks,1996.
7. Cailler P., “Symbolisme Émile Bernard”, 1957.
8. Chasse, Ch, “Les Nabis et leur temps”, Paris, 1960.
9. Crane, W. (1869), “The Decorative Illustration of books old and new”, London, (re-ed. 1972), Επίσης Thirion, Y. (1956), L’ influence de l’estampe japonaise sur la peinture française, Gazette des Beaux Arts, (1947), janvier /avril 1956.
10. Crowther Kitty, “Μικρές νυχτερινές ιστορίες”, 2018. 
11. Eric Van de Casteele, “Figurations del’absence.Recherches esthetiques”, 1987.
12. Fujikake, Shizuya (1959), Japanese Wood-Block Prints, Tokyo 1928,
Επίσης Gentles, M. (1964), Masters of Japanese Print: Moronobu to Utamaro, New York, επίσης, Gentles, M., Lane R., Kenji Toda K. (1965), The Clarence Bunckingham Collection of Japanese Prints, vol. lI: Harunobou, Korysai, Shigemasa, Their followers and Contamporaries, Chicago.
13. Gombrich, E.H. Τέχνη και ψευδαίσθηση, Αθήνα: εκδόσεις Νεφέλη, 1995.
14. HOCKNEY DAVID, GAYFORD MARTIN, “A HISTORY OF PICTURES”, Εκδότης:THAMES & HUDSON, 2020.
15. LEAR EDWARD, “THE GRETAN JOURNAL”, Εκδότης: ΝΤΕΝΙΖ ΧΑΡΒΕΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 2012.
16.. Letheve, J. « La caricature et la presse sous la IIIème République », Paris : (1961), Armand Colin,
17. Marx, Cl. R., “La Gravure originale au XIXème siècle”, Paris : Somogy, 1962.
18. Norton D, “Through the eyes of a child. An introduction to children’s”, 1991.
19. Panofski, E. (1939), Studies in Iconology, in: Gombrich, E.H. (1995), Τέχνη και ψευδαίσθηση, Αθήνα: εκδόσεις Νεφέλη,
20. Piajet J. and Inhelder B., “The phychology of the child”, New York: basic books, 1969.
21. SACCO JOE,  “THE FIXER”: A STORY FROM SARAJEVO, Εκδότης:JONATHAN CAPE, 2004.
22. Salisbury M.” Illustrating Children’s books”, USA and Canada Barron’s publications, 2004.
23. Senefelder, L. Art de la lithographie in : Adhémar, J. (1963), La gravure originale au 18ème siècle, Paris, 1796.
24. Tim Burton, “The Art of Tim Burton”, 2009.
25. Whalley J. J. “The development of illustrated texts and picture books/ international companion encyclopedia of children’s”, Literature. Routledge: London and New York. 1990.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ