Τυπογραφία Εντύπου

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5060

Semester:

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF114/

Καθηγητές Μαθήματος

ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στις θεωρητικές διαλέξεις ο/η φοιτητής/ρια έρχεται – μέσα από διαφάνειες, βίντεο, συζήτηση και επισκέψεις σε τυπογραφεία – σε επαφή με τη δομημένη τυπογραφική οργάνωση της σύνθεσης των εντύπων και την εκτυπωτική τεχνολογία. Τα πεδία που καλύπτονται είναι η συστηματική οργάνωση του κειμένου, εικόνας και γραφιστικών στοιχείων ενός εντύπου, οι τεχνικές διαμόρφωσης των χαράξεων (κάνναβος), οι θεωρητικές επεξεργασίες και εφαρμογές σημαντικών τυπογραφικών σχεδιαστών του 20ού αιώνα (Tschichold, Morison, Muller-Brockman, Samara, Elam κ.ά) και αναλύονται λεπτομερώς οι τεχνικές και οι τομείς παραγωγής των εντύπων (προεκτύπωση, εκτύπωση, βιβλιοδεσία/περαιώσεις).

Για την επίτευξη της εκπαίδευσης των σπουδαστών/ριών στ στην τέχνη της στοιχειοθεσίας θα πρέπει να επιστρατεύσει και να βελτιώσει τη συνθετική αντίληψή του/της και να αποκτήσει λειτουργική δεξιότητα στα ηλεκτρονικά προγράμματα σχεδιασμού και σελιδοποίησης μέσα από μια σειρά ασκήσεων με κλιμακούμενο δείκτη δυσκολίας στη σχεδιαστική σύνθεση, στοιχειοθεσία και ψηφιακή υλοποίηση εντύπων (μικρό φυλλάδιο, 16σέλιδο έντυπο, εικονογραφημένο βιβλίο κ.λπ.)

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων (13 εβδομάδες) ο/η φοιτητής/ρια οφείλει να έχει συμπληρώσει φάκελο με 3 σχεδιασμένα έντυπα που θα περιλαμβάνουν κείμενα με τους κανόνες της στοιχειοθεσίας και της τυπογραφικής δεοντολογίας και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του/της στην κριτική παρουσίαση των εργασιών αξιολογείται η τελική επίδοση.

Στο θεωρητικό μάθημα αξιολογείται η επίδοση με γραπτό διαγώνισμα στην εξεταστική περίοδο.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνικές πηγές

 1. Bringhurst, R. (2001), Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης, ΠΕΚ.
 2. Μπακιρτζίδης, Γ. (2016), Typo Demons: 75+1 πληροφορίες, συμβουλές, μυστικά παραγωγής για κάθε γραφίστα, Ιδιωτική έκδοση.
 3. Ματθιόπουλος, Γ. (2009), Ανθολόγιο ελληνικής τυπογραφίας. Συνοπτική ιστορία της τέχνης του εντύπου ελληνικού βιβλίου από τον 15ο έως τον 20ό αιώνα, ΠΕΚ.
 4. Βαρλάμος, Γ. (1957), «Πως γίνεται ένα βιβλίο», Ζυγός, 23 (8-9) σελ. 29-31.
 5. Καρυκόπουλος, Π. (1976), Από τον Γκούτεμπεργκ στην ηλεκτρονική τυπογραφία, Ιδιωτική έκδοση.
 6. Μαστορίδης, Κλ. (1999), Casting the Greek Newspaper, Θεσσαλονίκη, ΕΛΙΑ.
 7. Σκιαδάς, Ν. (1992), Για την Τυπογραφική Δεοντολογία, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg.
 8. Σκλαβενίτης Τρ., – Στάικος, Κ., (επιμ.), (2004), Το έντυπο ελληνικό βιβλίο. 15ος -19ος αιώνας, Κότινος.
 9. Στάικος, Κ. – Σκλαβενίτης Τρ., (επιμ.), (2004), Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999), Βουλή των Ελλήνων.

Διεθνείς πηγές

 1. Chappell, W. (1971), A Short History of the Printed Word, New York.
 2. Elam, K. (2008), Geometry of Design, Princeton Architecture Press.
 3. Gill, E. (1936), An Essay on Typography, London.
 4. Meggs, Ph. (1983), A History of Graphic Design, Van Nostrand Reinhold.
 5. Morison, S. (1957), First Principles of Typography, CUP.
 6. Muller-Brockman, J. (2010), Grid Systems in Graphic Design, Niggli Press.
 7. Samara, T., (2002), Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop, Rockport Publishers.
 8. Tschichold, J. (1987), The New Typography, Univ. of California Press.

www.archivesofdesign.gr

Hyphen (περιοδικό Τυπογραφίας)

www.grdmagazine.gr

www.ggda.gr

www.designmag.gr

www.printmag.com

www.baselinemagazine.com

www.typographica.org

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ