Εικονογραφημένο Σενάριο (Story-Board)

Κωδικός Μαθήματος:

N1-5040

Semester:

Ε' Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος

Προβολές μικρών βίντεο και παράλληλα διεξοδική ανάλυση της χρήσης της οπτικοακουστικής γλώσσας σαν βασικό εργαλείο έκφρασης. Ανάλυση του κάθε πλάνου χωριστά,  ώστε να γίνεται κατανοητή η χρήση της κινηματογραφικής γλώσσας, όπως: γωνίες λήψης, φωτισμούς, χρονική διάρκεια και η σχέση τους με την εκφραστικότητα στην διήγηση.
Διεξοδική ανάλυση της γλώσσας του κινηματογράφου (σκηνή, πλάνο, γωνίες λήψης, φωτισμοί, χρόνοι, τρόποι αλλαγής πλάνων κλπ.)
Παράλληλα στο τρίτο μάθημα, καλείται ειδήμων από ΜΚΟ ή κοινωνικούς φορείς, για να παρουσιάσει ένα θέμα που θα διαπραγματευτούν οι φοιτητές κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Οι φορείς αυτοί λειτουργούν ως χορηγοί προβληματισμού και εμπειρογνώμονες στο τομέα τους, ώστε να μην υπάρξουν λάθη επικοινωνιακού χαρακτήρα ή παραπληροφόρησης στο θέμα. Με αυτόν τον τρόπο συνδέεται η εργασία των φοιτητών με την κοινωνία και οι φορείς λειτουργούν ως αυριανοί «πελάτες» μίας ομάδας εν δυνάμει επαγγελματιών.

Δημιουργικό μέρος του μαθήματος

Στην αίθουσα οι φοιτητές αρχικά καλούνται να δημιουργήσουν με ταχύτητα μία σύνοψη και ένα σενάριο από ένα υπάρχον οπτικοακουστικό υλικό, είτε animation ταινία μικρού μήκους, είτε διαφημιστικό spot. Στα επόμενα μαθήματα καλούνται να δημιουργήσουν, ανά ομάδες των τριών ατόμων,  ένα εικονογραφημένο σενάριο (story board) πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που έχει τεθεί από τον ειδήμονα.  Αφού ερευνήσουν το θέμα τους, καλούνται στην συγγραφή σύνοψης και σεναρίου. Το μάθημα μέσα στην αίθουσα λειτουργεί σαν καταιγίδα ιδεών με την συνεργασία διδάσκοντα και συμφοιτητών.  Αφού τροποποιηθεί και οργανωθεί το σενάριο για κάθε ομάδα χωριστά, γίνεται η έρευνα της εικαστικής απεικόνισης. Η έρευνα αυτή παρουσιάζεται στην αίθουσα και διορθώνεται από τον διδάσκοντα μετά από διαλογική συζήτηση όλων των φοιτητών του συγκεκριμένου τμήματος. Το εικαστικό σκέλος απαιτείται να επικοινωνεί το θέμα μέσα από την εικαστική γλώσσα. Σε επόμενα μαθήματα αναπτύσσεται και το κινηματογραφικό σκέλος ώστε η ιδέα κάθε ομάδας να επικοινωνεί και μέσα από την κινηματογραφική γλώσσα με τους θεατές. Η προτεινόμενη τεχνική ώστε το εικονογραφημένο σενάριο να γίνει ταινία είναι το animation. Η παράδοση κάθε ομάδας είναι ένα πλήρες story board στην τελική του μορφή σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF, στο οποίο θα καταγράφονται: η βασική ιδέα, το target group, η έρευνα στο θέμα, η εικαστική έρευνα, τα προσχέδια της κινηματογραφικής αφήγησης, η τελική μορφή του εικονογραφημένου σεναρίου σαν φάκελος παραγωγής της ταινίας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Σενάριο (η τέχνη της επινόησης της αφήγησης στον κινηματογράφο) Χριστίνα Καλογεροπούλου (Νεφέλη 2006)
 2. Η γοητευτική πορεία του σχεδιασμού των τίτλων στον κινηματογράφο. Αναστασία Δημητρά, (Primarogli 2006)
 3. Το Πλάνο Emmanuel Siety (Πατάκη, Τετράδια κινηματογράφου 2003)
 4. Πως γράφεται το σενάριο –Εισαγωγή στην θεωρία του μοντάζ-ντεκουπάζ. Θ. Σκουμπέλος –Μ Ρετσίλας .( Έλλην –Ίων 2009)
 5. Master class, μαθήματα σκηνοθεσίας από τους σημαντικότερους σύγχρονους κινηματογραφιστές Laurent Tirard (Πατάκης 2008)
 6. Το σενάριο Στάθης Βαλούκος (Αιγόκερος 1997, 2002, 2006)
 7. Νέες προσεγγισεις στην σημειωτική του κινηματογράφου R. Stam, R Burgoyne, S FlittermanLewis (Μεταίχμιο 2009)
 8. Ανατομία του Κινηματογράφου Bernard Dick (Πατάκης 2010, 2017)
 9. Visual scripting John Hallas (Focal press 1976)
 10. Film Directing Shot by Shot, Steven D. Katz (Michael Wiese Productions 1991)
 11. Storyboarding for film, TV and Animation, John Hart (Focal Press 1999)
 12. Storyboards: Motion in Art, Mark Simon (Focal Press 2006)
 13. From Word to Image: Storyboarding and the Filmmaking Process, Marcie Begleiter (Michael Wiese Productions 2001)
 14. Art and animation Wells (Paperback 1997)
 15. Warner brother’s animation art: The characters-the creators Will Friedwald-Jerry Beck (Hardcover 1997)
 16. Enhanced character animation Doug Kelly (Paperback 1998)
 17. Disney animation: The illusion of life Frank Thomas (Hardcover 1990)
 18. Animation art: The later years 1954-1993 Jonnathan Smith-Jeff Lotman (Hardcover 1996)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ