Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Δρ Χημικός Ε.Κ.Π.Α. με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία επιφανειών, Χρωστικές, Εκτυπωτικά Μελάνια».   (Βιογραφικό)