Επιστήμη των Εκτυπώσεων – Μεταξοτυπία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8120

Εξάμηνο:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επανάληψη και εφαρμογή γνώσεων του Μαθήματος Μεταξοτυπία Ι. Διαχωρισμοί και προεκτυπωτικές εργασίες για την αναπαραγωγή ψευδοτονικών θεμάτων.
Τρόποι δημιουργίας θέματος στα τελάρα μεταξοτυπίας, φωτομεταφορά τους και διαδικασία εμφάνισης τελάρων για αναπαραγωγές υψηλών απαιτήσεων.
Κατασκευή τελάρων και χρήση οργάνων ελέγχου τάνυσης της γάζας, και καταλληλότητας των τελάρων για τις εκτυπωτικές εργασίες.
Εκτύπωση με χρήση εποξικών μελανών σε λεία άκαμπτα υποστρώματα. Λήψη μέτρων ασφαλείας και υγείας κατά την χρήση τους κατά την διαχείριση των διαλυτών, τόσο στις εποξικές μελάνες όσο και στις μελάνες διαλύτου κατά την αναπαραγωγή ψευδοτονικών θεμάτων.
Υλικά και ρυθμιστές της πυκνότητας στις χρησιμοποιούμενες αρχικές μελάνες με την χρήση πρόσθετων πλαστικοποιητών, ριτηνών, χρωστικών κ.α
Παρασκευή και υλοποίηση εκτυπώσεων με μελάνες τυποβαφίας σε ανοιχτόχρωμα υφάσματα.
Διαδικασία ανάκτησης τελάρων και τρόποι ελέγχου καταλληλότητας τους για επόμενη χρήση. Τεχνολογίες CT Screen, και εξελίξεις στις μηχανές εκτύπωσης ως προς τα σύγχρονα δεδομένα (σχήμα, ύλη, επιφάνειες ) αλλά και ως προς τον αυτοματισμό τους.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Kipphan, H., Color Measurement Methods and Systems in Printing Technology and Graphic Arts, SPIE, The International Society for Optical Engineering, Vol. 1912, Bellingham 1993

2. Screen Coating Techniques, Kiwoinc.
3. διαθέσιμο από: http://www.kiwo.com/s/Screen-Coating-Techniques.pdf

4. The Future of Screen Printing, FESPA, 2015, διαθέσιμο από:
5. http://www.fespa.com/news/industry-news/the-future-of-screen-printing.html

6. Brad Faine, The New Quide To Screen Printing, Simon & Schuster, Australia 1991

7. Dave Dennings, Understanding Mesh Geometry, Stencil Resolution, and Measuring Systems for Quality Control, SGIA Journal, April, 1998

8. Printcolor, Frequency-modulated halftones for screen printing, June 2007

Σημειώσεις του μαθήματος:
1. Μηλιώνης Νίκος, Μεταξοτυπία 1 και Μεταξοτυπία 2, Αθήνα 1997
2. Αντώνης Τσιγώνιας, Συμπληρωματικές σημειώσεις στο μάθημα της Μεταξοτυπίας, Αιγάλεω 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ