Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Εκδόσεων και Crossmedia Publishing

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8110

Εξάμηνο:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD133/


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τα πολλαπλά συστήματα έκδοσης και τη δημιουργία εγγράφων όπου το περιεχόμενο αποθηκεύεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα αιτήματα των χρηστών, βάσει ειδικών εφαρμογών ηλεκτρονικών εκδόσεων και του crossmedia publishing.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι ικανός/ή:
• Να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες και τη σημασία των πολλαπλών συστημάτων έκδοσης
• Να μπορεί να διαχειρίζεται τις πολλαπλές εκδόσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας.
• Να συνεργαστεί με τους/τις συμφοιτητές/συμφοιτήτριές του/της για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία σε συναφή με το αντικείμενο θέματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

i. Συστήματα διαχείρισης του περιεχομένου
ii. Χρήση της γλώσσας σήμανσης XML στην πράξη, δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου
iii. Εφαρμογή των δυνατοτήτων διαχείρισης περιεχομένου στις ειδικές ανάγκες της πολλαπλής έκδοσης
iv. Χαρακτηριστικά της δημιουργίας ηλεκτρονικών βιβλίων σε μορφή αρχείου ePUB
v. Χαρακτηριστικά της δημιουργίας ηλεκτρονικών βιβλίων ως Eφαρμογές (Apps)
vi. Μελέτη των χαρακτηριστικών του crossmedia publishing
vii. Μελέτες περίπτωσης ειδικών εφαρμογών ηλεκτρονικών εκδόσεων

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Boiko, B. (2004). Content Management Bible. John Wiley & Sons.
2. Burke, S. P. (2012). ePublishing with InDesign CS6: Design and Produce Digital Publications for Tablets, Ereaders, Smartphones, and More. Sybex.
3. Burns, D., & Cohen, S. (2012). Digital Publishing with Adobe InDesign CS6. Adobe.
4. Hoskins, J. D. (2013). XML and InDesign. O’Reilly Media.
5. Maivald, J. J., & Palmer, C. (2007). A Designer’s Guide to Adobe InDesign and XML. Adobe.
6. Mengle, R., & Vander Veer, E. A. (2001). Οπτικός οδηγός της XML. Γκιούρδας Μ.
7. Young, M. J. (2000). XML βήμα βήμα. Κλειδάριθμος.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
World Wide Web Consortium (W3C): https://www.w3.org/