Πτυχιακή Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8300

Εξάμηνο:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

ΜΕ

Μονάδες ECTS:

15