Πτυχιακή Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8300

Semester:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

18