Ψηφιακά Συστήματα Ροής Εργασιών και Διαχείρισης

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-8130

Semester:

Η’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (2 από 4) ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ταχεία προτυποποίηση & πλασματικά πρωτότυπα.

– Διοικητικές διαδικασίες: Προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος.

– Συστήματα λειτουργίας επιχειρήσεων. Διοίκηση συστημάτων παραγωγής. Συζήτηση πρακτικών παραδειγμάτων και σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων

– Το σύγχρονο εργοστάσιο – Το μοντέλο Industry 4.0. και η εφαρμογή του στις γραφικές τέχνες

– Ανάλυση μοντέλων Print 4.0, Paper 4.0, Finishing 4.0, Packaging 4.0

– Συστήματα Lean Manufacturing

– Μοντέλα και εφαρμογές Internet of Things, Cycle Production και Big data management στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών και της συσκευασίας

– Εισαγωγή-μοντέλα αποθεμάτων με στατική ζήτηση, μοντέλα με δυναμική ζήτηση, αποθέματα με εκπτώσεις ποσοτήτων, σχεδιασμός παραγωγής, ανάμειξη προϊόντων, προβλήματα μεγέθους παραγωγής, συστήματα πρόβλεψης, κινούμενος μέσος όρος, ελάχιστο μέσο τετράγωνο

– Προγραμματισμός -ν εργασίες, 1 μηχανή -ν εργασίες, 2 μηχανές, προγραμματισμός για την ελαχιστοποίηση κόστους προετοιμασίας, απαιτούμενες ακολουθίες εργασιών.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει εκπαίδευση στο εργαστήριο με: 

 • Αναφορά (επίδειξη) λειτουργικών ενοτήτων (modules) των συστημάτων του πεδίου

Δημιουργία και επεξεργασία ολοκληρωμένων projects, με θεματολογία: Συστήματα διαχείρισης εργασιών Γραφικών Τεχνών (MIS Management Information Systems) (με εφαρμογή, εκτός άλλων, νέων προτύπων τεχνολογιών Διαδικτύου – τεχνολογίες υπολογιστικής νέφους), Συστήματα  Web-to Print , Δομή ψηφιακών συστημάτων ροής εργασιών και διαχείρισης.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 1. Michael Murphy : Μάνατζμεντ Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (Small Business Management), ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα.
 2. Παπαλεξανδρή Νάνσυ, Μπουραντάς Δημήτρης (2016). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Μπένου Γ., Αθήνα.
 3. Σημειώσεις Διδάσκοντα

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

 1. Batemann Shell : Διοίκηση Επιχειρήσεων
 2. Klaus Schwab (2017):The Fourth Industrial Revolution, New York, US
 3. Heidelberg USA (2016): “Industry 4.0: The New Age of Prosperity for Printing”
 4. i-scoop (2016):The fourth industrial revolution – guide to Industrie 4.0
 5. Drexler, S.(2016): The 5 Factors of Industry 4.0, On digitizing Industry and Infrastructure, Industrial
  6. IoT/Industrie 4.0

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ