Διαδίκτυο – Διαδικτυακές Εφαρμογές (Κατεύθυνση Τεχνολογίας)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4060

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 • Εισαγωγή στο διαδίκτυο
 • Ιστορική αναδρομή
 • Τρέχουσα τεχνολογία και πεδία εφαρμογών, προοπτικές. τεχνολογίας TCP/IP
 • Τεχνολογία εξυπηρετητών διαδικτύου (web servers), Internet και intranets
 • Στοιχεία ασφάλειας διαδικτύου
 • Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο: Στοιχεία HTML, Javascript
 • Αρχές σχεδίασης Ιστοτόπων
 • Αρχιτεκτονική πληροφορίας στο διαδίκτυο
 • Μοντελα αναζήτησης στο διαδίκτυο
 • Ευχρηστία και προσβασιμότητα ιστοτόπων
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο με χρήση γλωσσών HTML, Javascript.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Felke-Morris, Web Development & Design Foundations with HTML5, 7th Edition, Addison-Wesley, 2014.
 2. Meiert, Jens Oliver. The Little Book of HTML/CSS Coding Guidelines, O’Reilly, 2015
 3. Devlin, Ian. HTML5 Multimedia: Develop and Design, Peachpit Press, 2011.
 4. Marquis, Mat. JavaScript for Web Designers, A Book Apart, 2016.
 5. Buyens, J., Δημιουργήστε έναν Ιστότοπο Τώρα, Εκδ. Κλειδάριθμος. 2006
 6. Βέγλης Α., Αβραάμ Ε., Πομπόρτσης Α., Έρευνα και Συλλογή Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα. 2004.
 7. John Cato, User-Centered Web Design, Addison-Wesley Pearson Education, 2001
 8. Jenifer Tidwell, Designing Interfaces, O’Reilly, 2005
 9. Bebo White, White, HTML and the art of Authoring for the World Wide Web, Springer, 1996
 10. Matthew MacDonald, Creating Web Sites: The Missing Manual, O’Reilly, 2005

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ