Εταιρική Ταυτότητα (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4020

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό (4 από 8) ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF102/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΣΤΡΑΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με το μάθημα Εταιρική Ταυτότητα επιδιώκεται:

Η ανάδειξη του ρόλου της επικοινωνίας σε διαφορετικά μέσα. Η καλλιέργεια της πρόθεσης παρουσίασης ευανάγνωστου και σχεδιαστικά άψογου -κατά το δυνατόν- τελικού προσχεδίου και αιτιολογημένων επιλογών.

Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του ή της σπουδαστ -ή, -ριας, ώστε να επιλέγει “απαντήσεις” αντίστοιχες του μέσου προβολής, ανάλογα με το θέμα και σε σχέση με την έρευνα πεδίου που έχει διενεργήσει.

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Λειτουργεί υποστηρικτικά για το συνολικό σχεδιασμό, που καλείται να πραγματοποιήσει ο σπουδαστής στο συγκεκριμένο εργαστήριο: σήμα-λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, διαφημιστικό έντυπο, καταχώρηση και ελεύθερη επιλογή εφαρμογών του σήματος-λογοτύπου π.χ. σε συσκευασία προϊόντων…, των οποίων η συστηματική αντιμετώπιση γίνεται ουσιαστικά για πρώτη φορά.

Δίνεται εξ αρχής έμφαση στην αναγκαιότητα της έρευνας και συνακόλουθα στη μελέτη και την ανάλυση, με τη βοήθεια των οποίων γίνεται κατανοητή η προσέγγιση του επικοινωνιακού σχεδιασμού αυτών των διαφορετικής έκφρασης μέσων.

Αναλύεται ο καταλυτικός ρόλος της εταιρικής ταυτότητας στο προφίλ, που κάθε εταιρία επιθυμεί να επικοινωνήσει στο στοχευμένο κοινό της.

Μελετώνται συνήθεις και μη τύποι διαφημιστικών εντύπων. Ερευνάται η στρατηγική προώθησης της εταιρικής ταυτότητας και σε διαφορετικές κατηγορίες καταχωρήσεων, επομένως και ποικίλα projects. Επίσης, προτείνεται η αναζήτηση προβολής της εταιρικής ταυτότητας και σε άλλα επικοινωνιακά μέσα π.χ. σε συσκευασίες cd διαφορετικών ειδών μουσικής.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές σε σχέση με το ρόλο της επικοινωνίας, μέσω του σχεδιασμού σήματος-λογοτύπου, εταιρικής ταυτότητας, διαφημιστικού εντύπου και άλλων μέσων προώθησης, όπως προτάσεις καταχώρησης, συσκευασίας αντικειμένων καθημερινής χρήσης, κ.λπ.

Ο σχεδιασμός των προτάσεων περιλαμβάνει τόσο την αναζήτηση, όσο και τη μελέτη της ένταξής τους σε αντίστοιχα περιβάλλοντα των εφαρμογών της εταιρικής ταυτότητας.

Έτσι, εμπεδώνονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας και κατανοείται η σημασία της στην οπτική επικοινωνία, αλλά και στην επικοινωνία γενικότερα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:
Μήλιος, Α. (2020). Εταιρική ταυτότητα και εικόνα. Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε.
Kapferer, J. N. (2013). Διοίκηση Μάρκας. (επιμ. Ρηγοπούλου, Ει.). Αθήνα: ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ. ΕΠΕ.

Ξενόγλωσση:
Clark communications. (1998). Letterhead and Logo Design. USA.: Rockport Publishers.
Dabner, D. (2004). Design και layout: δημιουργώντας με γραφικά. (επιμ. Δραμουντάνης, Ν.). Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας.
Dewsnap, D. (1992). Desktop publisher’s easy type guide: the 150 most important typefaces. USA: Rockport Publishers.
Eksell, O. (1970). Γραφικό Σχέδιο – Εφαρμογές στην επιχείρηση, (μτφρ. Κάνδρου, Σ.) Αθήνα: Παπαζήσης, (Τίτλος πρωτότυπου: Corporate Design Programs, London: Studio Vista LTD).
Fishel, C., & Gardner, B. (2008). Logo lounge 5: 2.000 International identities by Leading Designers. USA: Rockport Publishers.
Gottschall, M. Ed.,  & Burns, A. (1989). Typographic communications today. Cambridge: MIT Press.
Martin, D. & Gropper, M.  (1993). Fresh ideas in letterhead & business card design. Cincinnati-Ohio, USA: North Light.
Miller, R. A., & Brown, M. J. (εκδότες του Adobe Magazine’s). (1998). What logos do and how they do it. Gloucester, Massachusetts: Rockport Publishers.
Moran, J. (1971). Stanley Morison: his typographic achievement. London: Lund Humphries.
Supon Design Group Inc. (1993). Graphically Bold: Non-traditional Corporate design. USA: International Book Division. (Στην ίδια σειρά άλλοι τίτλοι: Graphic, Type, Abstract, Linear.)
V & M Typographical inc. (1974). The type specimen book; 544 different typefaces with over 3000 sizes shown in complete alphabets. New York: John Wiley and Sons inc.
Wheeler, A., & Millman, D.(Foreword by). (2017). Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team (5th). New York: John Wiley and Sons inc.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ