Βασικές Αρχές της Επιστήμης των Εκτυπώσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-4040

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

– Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες των τεχνολογικών διαδικασιών παραγωγής των εντύπων και τα επιμέρους στοιχεία που συμμετέχουν στις σύνθετες επεξεργασίες και έργα των γραφικών τεχνών και των συσκευασιών.
– Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι ικανός/ή:
• Να κατανοήσει τις βασικές αρχές των εκτυπωτικών μεθόδων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μίας.
• Να κατανοεί την σχέση και την αλληλεξάρτηση διαφορετικών τεχνολογικών και εκτυπωτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στην παραγωγική διαδικασία των γραφικών τεχνών
• Να μελετήσει βασικές εφαρμογές και τα χαρακτηριστικά τους στον χώρο της επιστήμης των Γραφικών Τεχνών
• Να κατανοήσει το εύρος και τα είδη των προϊόντων που παράγονται με τις γραφικές τέχνες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
– H εκτύπωση
– H μηχανή ή το σύστημα εκτύπωσης,
– H εκτυπωτική πλάκα ή κύλινδρος,
– Μηχανισμός πίεσης
– H μελάνη και
– Το εκτυπωτικό υπόστρωμα (χαρτί – χαρτόνι κ.λπ.).
– Αρχές των εκτυπωτικών μεθόδων
– Υψιτυπία
– Επιπεδοτυπία
– Βαθυτυπία
– Παρουσίαση των κυριότερων εκτυπωτικών μεθόδων
– Άμεση
– Τυπογραφία
– Λιθογραφία με πέτρα
– Φλεξογραφία
– Μεταξοτυπία
– Βαθυτυπία
– Έμμεση
– Λιθογραφία-Οφσσετ
– Μεταλλοτυπία
– Ταμπόν Οφσσετ
– Ψηφιακή Εκτύπωση

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σημειώσεις μαθήματος του διδάσκοντος
Helmut KIpphan: Handbook of Print Media

ANALYTIKO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ