ΚΟΛΙΟΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών MSc Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών-ΕΑΠ