Ειδικές Εφαρμογές Προεκτύπωσης – Premedia

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7150

Εξάμηνο:

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD187/


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Mέρος Mαθήματος
Διαχείριση ροής εργασίας στο προεκτυπτωτικό στάδιο, με εφαρμογή τεχνολογιών CTP (Computer- to- Plate), για εκτύπωση offset, φλεξογραφίας, βαθυτυπίας και μεταξοτυπίας, ως επίσης, η διεκπεραίωση των CTP εντολών, μέσω διαδικτύου, και των εκτυπωτικών και μετεκτυπωτικών διαδικασιών. Η διαχείριση και διαδικασία επεξεργασίας των ψηφιακών δεδομένων (:αρχείων), διεξάγεται από αντίστοιχο λογισμικό περιβάλλον (: workflow), των στάδιου προεκτύπωσης (:prepress), όπως ευρύτερα των εκδόσεων.
Επιπρόσθετα οι εργαστηριακές εφαρμογές περιλαμβάνουν, θέματα οργάνωσης ροής εργασίας, διαχείριση των τύπων αρχείων, ψηφιακά δοκίμια, ως και ειδικές εφαρμογές Ψηφιακού Μοντάζ.

Εργαστηριακό Mέρος Mαθήματος
Περιλαμβάνει εργαστηριακές εφαρμογές προετοιμασίας και ολοκλήρωσης πολυσέλιδων εντύπων, με παράλληλη δημιουργία και επεξεργασία πίνακα περιεχομένων, υποσημειώσεων και ευρετηρίου, καθώς και αλληλεπίδραση με εφαρμογές άλλων προγραμμάτων (σχεδιαστικά, ψηφιοποιημένα). Κατ’ επέκταση, προγραμματίζεται η ροή εργασίας για εφημερίδες και περιοδικά, μέσω ειδικού λογισμικού, διευθέτησης της επικοινωνίας μεταξύ των αρχείων.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

Αdobe InDesign, ( Μετάφραση Ε. Γκαγκάτσου ) Εκδόσεις Γκιούρδας, -Αθήνα 2010.

Κολιομάρου, Μ. Σημειώσεις Ψηφιακό ΜΟΝΤΑΖ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Αθήνα 2013.

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Εκτύπωση & την απ΄ ευθείας Βιβλιοδεσία, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2002.

Διδακτικές σημειώσεις για τους σπουδαστές του τμήματος.

Ξενόγλωσση:

 1. Claudia McCUE, Real World – Print Production, Peachpit Press, California 2007
 2. Donnie O΄Quinn & Matt LeClair with Steve Furth &Tim Plumer, Digital Prepress Complete, Hayden Books 1996
 3. Kipphan Helmut, Handbook of Print Media, Springer Verlag, Berlin2001..
 4. Speirs Hugh, Introduction to Prepress. BPIF, Publishing. Pira International, 1998.
 5. Print Publishing Guide Adobe Press San Jose California, 1998
 6. Preps Pro/Plus. version 5.0. User Guide. Creo Inc. Copyright © 2004 Creo Inc. All rights reserved.
 7. Leserman, David H, MacFonts. New York: McGraw-Hill, c1985
 8. Sybil Ihrig, Emil Ihrig, Preparing Digital Images for Print. Digital pro series. Osborne/McGraw-Hill (1 juin 1996).
 9. Shipcott, Grant 1956-, Typography for desktop publishers. London : Batsford, c1994.
 10. Electronic Publishing, Artistic Imaging, and Digital Typography :7th International Conference on Electronic Publishing, EP ’98 held jointly with the 4th International Conference on Raster Imaging and Digital Typography, RIDT ’98, St. Malo, France, March/April 1998 :proceedings. International Conference on Electronic Publishing, Document Manipulation, and Typography (5th 1994 Darmstadt, Germany). New York : Springer , c1998.

 11. William Parsons, Electronic Prepress: A Hands on Introduction (Trade, Technology & Industry) Delmar Cengage Learning; 1 edition (January 11, 1995).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ