Η Σημειολογία στην Καλλιτεχνική Έκφραση

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-7075

Semester:

Ζ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF166/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σημειολογική διερεύνηση παραδειγμάτων μέσα από τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές.
Περιήγηση στα βασικά είδη της καλλιτεχνικής έκφρασης  περιλαμβανομένης και της  σωματικότητας και πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Η σχέση της παραστατικής τέχνης με την οπτική επικοινωνία.
Σημειολογική ανάλυση περιεχομένου στην εννοιολογική τέχνη. Παρουσίαση διεθνών project μέσα από πρωτότυπες παρουσιάσεις. Διεύρυνση αντίληψης μέσω παραστάσεων σε δημόσιο χώρο. Έρευνα πάνω στο θεωρητικό υπόβαθρο ενός εννοιολογικού project. Ομαδικά καλλιτεχνικά έργα παραστατικής προσέγγισης  με πρωτοτυπία που παρουσιάστηκαν σε παγκόσμια art forum. Το σώμα ως εκφραστικό μέσο στο πεδίο των εικαστικών τεχνών. Επιτελεστικές καλλιτεχνικές δράσεις. Η Τέχνη στο συγκείμενο. Διερεύνηση των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών, έργων,  διαδικασιών και δράσεων στο πλαίσιο ενός συνόλου παραμέτρων, συνθηκών και καταστάσεων που περιβάλλουν και καθορίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο στο πεδίο των εικαστικών τεχνών και της σύγχρονης τέχνης.

        ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Case Study. Δημιουργία μιας ατομικής performance πάνω στην θεματολογία που θα δωθεί στο μάθημα. Δημιουργία ενός ομαδικού εννοιολογικού project μετά από ομαδική καταγραφή του εκπαιδευτικού, κοινωνικού αλλά και προσωπικού πλαισίου καθώς και η παρουσίασή του σε δημόσιο χώρο.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ιωάννης Μήτρου, (Θεσσαλονίκη 2019) Performance Art, ασυνείδητο, σώμα, παραστασιακή πράξη, εκδόσεις Μπαρμουνάκη
Δανάη Χόνδρου, Εικαστικές Δράσεις (Αθήνα 2006), εκδόσεις Απόπειρα

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Papanikolopoulou Magdalena, (London 2015), Staging the Alphabet: Text, Performance and the Feminine. Prof Doc Thesis University of East London Arts and Digital Industries https://doi.org/10.15123/PUB.4469

Auslander, Ph., (Spring 2000) Liveness, Mediatization and Intermedial Performance,

Degrés: Revue de synthèse à orientation sémiologique [Belgium], No. 101

Barthes, R., (1968), Elements of Semiology, translated by Miller, M., Hill and  Wang:New Work

Barthes, R., (1975), The pleasure of the text, translated by Miller, M., Hill and Wang: New York

Barthes, R., (1977), Image, Music, Text, translated by Miller, M., Hill and Wang: New Work Bogue, R., (2003),

Deleuze on Music, Painting and the Arts , Routledge

Baudrillard, J., Blazwick, I., Bois, Y.,Brøns, H., Cooke, L., Curiger, B., Frey, P., Krauss, R., Küchler, S., Magid, J., Morgan, S., Neri,L., Obrist, H., Pincus, R., Sante, L., Storr, R., Tarsia, A., Wagstaff, S., and

Weintraub, L. (2009) Sophie Calle: The reader, Whitechapel Gallery

Calvino, I., (1999), Why read the Classics, The book of nature in Galileo, Translated from the Italian by Mclaughlin, M., Vintage Classic Carson, F. and Pajaczkowska, C., (eds) (1989)

Feminist Visual Culture, Edinburg University Presς Cirlot, J., (1992), Diccionario de Symbolos,

Editorιal Labor, Spain Dickinson, A., (2013)

Teaching men to be feminists, Quartet Books

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ