Προωθητική Καμπάνια

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6010

Εξάμηνο:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD105/


Καθηγητές Μαθήματος

ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Οι φοιτητές/τριες μέσα από διαλέξεις έρχονται σε επαφή με ιστορικά παραδείγματα εξέλιξης στρατηγικών προώθησης. Εξετάζονται θέματα κοινωνικής παρέμβασης (social design), που προϋποθέτουν την ολιστική έρευνα και τον ενεργό ρόλο του γραφίστα-σχεδιαστή.

Κατανοώνας τους μηχανισμούς της αποτελεσματικής επικοινωνίας, οι σχεδιαστές αναλαμβάνουν θέση ευθύνης αφ ενός ως προς τη διαμόρφωση του οπτικού περιβάλλοντος, αφ’ ετέρου δε συμμετέχοντας σε κοινωνικές δράσεις που στοχεύουν στην προβολή, σχολιασμό, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση, ίσως και αλλαγή της κοινής γνώμης.
Διδάσκονται στρατηγικές σχεδιασμού και προωθητικής καμπάνιας μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Αξιολογείται και αναλύεται η εξέλιξη μιας εταιρείας σε brand και οι στρατηγικές διαφοροποίησης της στην αγορά, σε σύγκριση με αυτές των ανταγωνιστικών εταιριών. Μελετάται το σύνολο των στοιχείων που καθορίζουν την αξία της, μέσα από τη σημειολογία του σήματος – λογοτύπου, του σχεδιασμού των προϊόντων και της προωθητικής διαδικασίας. Διερευνάται το επικοινωνιακό νόημα της καμπάνιας και η ψυχολογική επίδραση στο κοινό (συνειδητά-ασυνείδητα).
Γίνεται αναφορά στη θεωρία gestalt, ως μέθοδο υποστήριξης του γραφιστικού σχεδιασμού. Παρουσιάζονται και αναλύονται πρωτότυπες προωθητικές στρατηγικές και ερευνάται το περιβάλλον και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες οι στρατηγικές αυτές αναπτύσσονται και καθορίζουν την επικοινωνιακή εικόνα, άρα και τη σχεδιαστική προσέγγιση που ακολουθεί μια εταιρεία, ένας οργανισμός ή μια καμπάνια κοινωνικής ευθύνης-παρέμβασης.

Γίνεται αναδρομή-σχολιασμός στην ιστορία της ελληνικής διαφήμισης, συζητούνται παραδείγματα social campaign, και ζητείται ένα case study συναφούς θέματος έως 2000 λέξεις.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Οι φοιτητές/τριες διενεργούν έρευνα πάνω σε συγκεκριμένο θέμα και παρουσιάζουν μια έκθεση, στην οποία αποτυπώνουν τα σημεία κλειδιά που θα στηρίξουν την προωθητική καμπάνια.
Στις ασκήσεις του εργαστηρίου απαιτείται η προετοιμασία με υποδείγματα που αναφέρονται σε σημαντικά στάδια της σχεδιαστικής εξέλιξης του brand και των ενεργειών προώθησης που καλύπτει όλο το φάσμα ή μέρος της γραφιστικής διαδικασίας (sites, φυλλάδια, αφίσες, κατάλογοι, σταντς, διαφημιστικές εφαρμογές κ. ά.).
Η επιλογή των ενεργειών προώθησης διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση του θέματος, το σκοπό και τους στόχους της προώθησης.
Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων (13 εβδομάδες) οι φοιτητές/τριες έχουν συμπληρώσει φάκελο με ολοκληρωμένη εφαρμογή των ιδεών τους. Η επίδοση αξιολογείται σε συνδυασμό με την παρουσία/συμμετοχή του/της στο εργαστήριο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι φοιτητές, μέσα από διαλέξεις έρχονται σε επαφή με ιστορικά παραδείγματα εξέλιξης στρατηγικών προώθησης. Διαχειρίζονται θέματα κοινωνικής παρέμβασης (social design), που προϋποθέτουν την ολιστική έρευνα και τον ενεργό ρόλο του γραφίστα-σχεδιαστή.

Γνωρίζοντας τους μηχανισμούς της αποτελεσματικής επικοινωνίας, οι σχεδιαστές αναλαμβάνουν θέση ευθύνης, αφ’ ενός στη διαμόρφωση του οπτικού περιβάλλοντος, αφ’ ετέρου δε συμμετέχοντας σε κοινωνικές δράσεις που στοχεύουν στην προβολή, σχολιασμό, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση και αλλαγή της κοινής γνώμης.

Αναλύονται οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το περιβάλλον και οι ιδιαίτεροι παράγοντες που έχουν ρόλο στην επικοινωνιακή εικόνα, άρα και τη σχεδιαστική προσέγγιση που ακολουθεί μια εταιρεία, ένας οργανισμός ή μια καμπάνια κοινωνικής ευθύνης-παρέμβασης.

Οι φοιτητές διενεργούν έρευνα πάνω σε συγκεκριμένο θέμα και παρουσιάζουν μια έκθεση, στην οποία αποτυπώνουν τα σημεία κλειδιά που θα στηρίξουν την προωθητική καμπάνια.
Στις ασκήσεις του εργαστηρίου απαιτείται η προετοιμασία με υποδείγματα που αναφέρονται σε σημαντικά στάδια της σχεδιαστικής εξέλιξης του brand και των ενεργειών προώθησης που καλύπτει όλο το φάσμα ή μέρος της γραφιστικής διαδικασίας (sites, φυλλάδια, αφίσες, κατάλογοι, σταντς, διαφημιστικές εφαρμογές κ. ά.).
Η επιλογή των ενεργειών προώθησης διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση του θέματος, το σκοπό και τους στόχους της προώθησης.
Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων (13 εβδομάδες) οι φοιτητές οφείλουν να έχουν συμπληρώσει φάκελο με ολοκληρωμένη εφαρμογή των ιδεών τους. Η επίδοση αξιολογείται σε συνδυασμό με την παρουσία/συμμετοχή του/της στο εργαστήριο.

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Αρβανίτης, Δ. 2011, Social Design, Αφίσες για την Κοινωνία. Αθήνα: Gramma
 2. Κάβουρα, Α. 2021, Επικοινωνία, Διαφήμιση & Μάρκετινγκ στο ψηφιακό περιβάλλον και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 2η εκ., Αθήνα: Gutenberg
 3. Παπαπολύζος, Φ. 1997,Hellads – η Ελλάδα μέσα από τη διαφήμιση: 1940-1989, Αθήνα: Omikron
 4. Arnheim, R.2005, Τέχνη και Οπτική Αντίληψη. Aθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο
 1. Eco, U. 2019, Σημειολογία, Μαλλιάρης-Παιδεία           
 2. Foster, H.2013, Η τέχνη από το 1900, Εκδόσεις Επίκεντρο
 3. Ηauser, A.1984, Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, (μτφρ. Κονδύλης Τ.), Αθήνα: Κάλβος,

International

 1. Berger, J. 1972, Ways of seeing: BBC television series, London: British Broadcasting Corporation and Penguin. Ανακτήθηκε από: https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk
 1. Brody, N. 1988, The graphic language of Neville Brody, Thames & Hudson
 2. Blackwell, L. The Εnd of Print – The graphic design of David Carson. Laurence King Publishing
 1. Curtis, A. The century of the self, BBC production, Ανακτήθηκε από: https://www.youtube.com/watch?v=unu5qjLQC9g
 1. Fiell, C. & P. 2005, Graphic Design Now, Taschen
 2. Gray, N. 1986, A History of Lettering, Phaidon
 3. Noble, I. Bestley, R. 2011, Visual Research – an Introduction to Research Methodologies in Graphic Design, Lausanne: AVA Publishing
 4. Perfect, C. 1995, The Complete Typographer: A Manual for Designing with Type. Rockport Pub
 5. Stiny, G. Shape: Talking about Seeing and doing, The MIT Press
 6. Wang, S. 2011, Type Player: Type as Experiment, Type as Image. Gingko Press
 7. Wrede, S. 1988, The Modern Poster, The Museum of Modern Art

Συναφή επιστημονικά περιοδικά και ιστότοποι:
Hyphen
www.archivesofdesign.gr
www.grdmagazine.gr
www.ggda.gr
www.designmag.gr
www.printmag.com
www.baselinemagazine.com
www.typographica.org
https://theconversation.com/the-manipulation-of-the-american-mind-edward-bernays-and-the-birth-of-public-relations-44393
https://www.apa.org/monitor/2009/12/consumer
https://money.howstuffworks.com/10-deceptive-pr-campaigns-in-history.htm#pt2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ