Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα Γραφικών Τεχνών

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6160

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Διοικητικές διαδικασίες: Προγραµµατισµός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος.
  • Συστήµατα λειτουργίας επιχειρήσεων. Διοίκηση συστηµάτων παραγωγής. Συζήτηση πρακτικών παραδειγµάτων και σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων
  • Το σύγχρονο εργοστάσιο – Το μοντέλο Industry 4.0. και η εφαρμογή του στις γραφικές τέχνες
  • Ανάλυση μοντέλων Print 4.0, Paper 4.0, Finishing 4.0, Packaging 4.0
  • Συστήματα Lean Manufacturing,
  • Μοντέλα και εφαρμογές Internet of Things, Cycle Production και Big data management στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών και της συσκευασίας
  • Εισαγωγή-µοντέλα αποθεµάτων µε στατική ζήτηση, µοντέλα µε δυναµική ζήτηση, αποθέµατα µε εκπτώσεις ποσοτήτων, σχεδιασµός παραγωγής, ανάµειξη προϊόντων, προβλήµατα µεγέθους παραγωγής, συστήµατα πρόβλεψης, κινούµενος µέσος όρος, ελάχιστο µέσο τετράγωνο

Προγραµµατισµός -ν εργασίες, 1 µηχανή -ν εργασίες, 2 µηχανές, προγραµµατισµός για την ελαχιστοποίηση κόστους προετοιµασίας, απαιτούµενες ακολουθίες εργασιών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Batemann Shell : Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Michael Murphy : Μάνατζμεντ Μικρών&Μεσαίων Επιχειρήσεων
3. Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Δημήτρης Μπουραντάς : Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σημειώσεις Διδάσκοντα


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ