Υλικά Γραφικών Τεχνών (Κατεύθυνση Τεχνολογίας)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3010

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD161/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD160/


Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος

-Εισαγωγή στην επιστήμη και τεχνολογία υλικών. Κατηγορίες υλικών. Νανοτεχνολογία-Νανοϋλικά. Εισαγωγή σε βασικές τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών. Δομικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικές ιδιότητες και εφαρμογές των ακόλουθων κατηγοριών υλικών στην Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών.

-Μέταλλα -Κράματα-Διάβρωση Μετάλλων Είδη διάβρωσης-Προστασία από την διάβρωση. Μέταλλα και εφαρμογές στη μεταλλική συσκευασία, παραγωγή κυλίνδρων εκτύπωσης, τυπωμένα ηλεκτρονικά.

-Πολυμερικά υλικά. Κατηγοριοποίηση, μέθοδοι παραγωγής και εφαρμογές σε εύκαμπτη και άκαμπτη συσκευασία, βιοπολυμερή/βιοδιασπώμενα υλικά συσκευασίας, κόλλες συσκευασίας, εκτυπωτικά μελάνια, 3D-printing, τυπωμένα ηλεκτρονικά, επιχρίσματα, φλεξογραφικά κλισέ (φωτοπολυμερή) κ.ά. Τεχνικές μορφοποίησης και ποιοτικός έλεγχος των πολυμερικών εκτυπωτικών υποστρωμάτων, σύσταση, ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές τους.

Κεραμικά (Ορισμός, είδη κεραμικών υλικών, Κατάταξη βάσει των εφαρμογών τους- Γενικά χαρακτηριστικά κεραμικών υλικών-Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα σε σχέση με τα μέταλλα

Ύαλοι : Ορισμός, παραγωγή γυαλιού, δομή, σύσταση-ιδιότητες-χαρακτηριστικά-είδη γυαλιού- πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, διάβρωση γυαλιού, παράγοντες φθοράς-μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου και εκτύπωσης.

-Άνθρακας και αλλοτροπικές μορφές του. Εφαρμογές σε τόνερ, γραφίτη, αγώγιμα μελάνια, τυπωμένα ηλεκτρονικά, έντυπα ασφαλείας, σύνθετα υλικά συσκευασίας, υμένια φραγής αερίων.

-Φυλλόμορφα αργιλοπυριτικά υλικά. Δομικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικές ιδιότητες και εφαρμογές σε σύνθετα υλικά συσκευασίας, μελάνια και τεχνολογία χαρτιού.

-Ανόργανα οξείδια (π.χ. οξείδια του σιδήρου, τιτανίου ή του ψευδαργύρου) Δομή-ιδιότητες (π.χ. μαγνητικά, ημιαγωγοί κ.τ.λ.)-παράμετροι που επιδρούν στις ιδιότητές τους και έμφαση στις εφαρμογές αυτών σε μελάνια, τεχνολογία χαρτιού, απομελάνωση χαρτιού κ.τ.λ..

-Κατηγορίες και ιδιότητες υλικών με ειδικές εφαρμογές στην τεχνολογία γραφικών τεχνών – Φωτοκαταλυτικά – Αγώγιμα – Μαγνητικά – Φθορίζοντα – Φωσφορίζοντα – Αντιδιαβρωτικά – Φωταυγή- Έξυπνα υλικά.

-Η σημασία του κύκλου ζωής των υλικών

Η σημασία της μετανάστευσης υλικών στη συσκευασία

Εργαστηριακό μέρος

Εισαγωγή-Κανόνες Ασφάλειας εργαστηρίου

Σύνθεση/χαρακτηρισμός/εκτύπωση αγώγιμων υλικών (με βάση τον άνθρακα και μεταλλικά σωματίδια)

Σύνθεση/χαρακτηρισμός/εκτύπωση μαγνητικών υλικών

Σύνθεση/παρατήρηση/εκτύπωση φθοριζόντων υλικών

Σύνθεση /χαρακτηρισμός ημιαγώγιμων υλικών

Διάβρωση υλικών, Επιχάλκωση, Ανοδίωση -Εφαρμογές διάβρωσης στην ανάπτυξη τυπωμένων κυκλωμάτων

Mελέτη της φθοράς γυαλιού

Πολυμερισμός ακρυλικών ρητινών, εφαρμογή ρητινών σε υποστρώματα

Μέτρηση σκληρότητας ελαστικών

Εκτίμηση επιφανειακής τάσης

Ρεολογία

Κόλλες

Το μάθημα ολοκληρώνεται με την επίσκεψη των φοιτητών σε χώρους εργασίας που σχετίζονται με τα Υλικά των Γραφικών Τεχνών

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση

 1. Izdebska J. and Sabu Th., (2015) Printing on Polymers: Fundamentals and Applications PDL HANDBOOK SERIES, 1st Edition Elsevier.
 2. Abbass A. Hashim (2012) Smart Nanoparticles Technology, InTech.
 3. V. Georgakilas (2014) Functionalization of Graphene, Wiley VCH, Germany.
 4. E. Cantatore (2013) Applications of Organic and Printed Electronics, Springer New York.
 5. Amretashis Sengupta, Chandan Kumar Sarkar (2015) Introduction to Nano Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 6. Shlomo Magdassi, Alexander Kamyshny (2017) Nanomaterials for 2D and 3D Printing Wiley-VCH Verlag GmbH & Co Germany.
 7. David M. Jameson (2014) Introduction to fluorescence by Taylor & Francis Group, LLC.
 8. Barsoum M. W., Taylor and Francis group, “Fundamentals of Ceramics”, 2003.
 9. Bolland M.D.A., Posner A.M., Quirk J.P., Clays and Clay Minerals, 28 (6) 1980, 412.
 10. Cornell R. M., Schwertmann U., The Iron Oxides, Structure, Properties, Reactions, Occurrences and Uses, Wiley-VCH, 2nd Edition, 2003.
 11. Miller F. M., “Chemistry: Structure and Dynamics” McGraw-Hill, 1984.

 

Ελληνική

 1. Callister W., «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών» 5η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
 2. Βατάλης Α. Σ., Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2009.
 3. Καραγιαννίδης Γ. –Σιδερίδου Ε., Αχιλιάς Δ., Μπικιάρης Δ. Ν., «Τεχνολογία Πολυμερών», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2009.
 4. Καραγιαννίδης Γ. –Σιδερίδου Ε., «Χημεία Πολυμερών», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2006.
 5. Καραγιαννίδης Γ. –Σιδερίδου Ε., Αχιλιάς Δ., Μπικιάρης Δ. Ν., «Τεχνολογία Πολυμερών», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2009.
 6. Καρακασίδης Ν., Υλικά Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Αθήνα 1997.
 7. Κοντού Ε. Κ., Κοτζαμάνη Δ. Δ., Λαμπρόπουλος Β. Ν., «Γυαλί, τεχνολογία, διάβρωση και συντήρηση», Αθήνα 1995.
 8. Παντέλης Δ. Ι., «Μη μεταλλικά τεχνικά υλικά», 2η Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008.
 9. Κουλουμπή N., «Διάβρωση και Προστασία», Ε.Μ.Π, Αθήνα 2010.
 10. Νόμπελης Φ., Χημεία για Τεχνολόγους, 2η Έκδοση, Μακεδονικές Εκδόσεις, 2003.
 11. Παπαδάκης Σ., Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
 12. Σκουλικίδης Θ.Ν., «Διάβρωση και Συντήρηση των Δομικών Υλικών των Μνημείων», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης , (ΠΕΚ), 2000.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Chemistry of Materials

Materials Science & Engineering: A

Applied Materials & Interfaces

Journal of Print and Media Technology Research

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ