Ψηφιακές Διαδραστικές Πολυμεσικές Εφαρμογές

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6040

Semester:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Γραφιστικής)

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF133/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ ΡΩΣΣΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος  

Είσοδος των σπουδαστών στον κόσμο των πολυμέσων, γνωριμία με τα μέσα και τον τρόπο επικοινωνίας Γραφιστικής και των μέσων μετάδοσης της οπτικοακουστικής πληροφορίας.    

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος  

Οι φοιτητές/ριες εκπαιδεύονται να σχεδιάζουν ψηφιακές εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ.   
Στο Appstore κυκλοφορούν χιλιάδες εφαρμογές που όμως λίγες από αυτές καταλήγουν στο να βρίσκονται αποθηκευμένες σε κινητά ή τάμπλετ.  Πετυχημένες εφαρμογές θεωρούνται αυτές που είναι πολύ καλά σχεδιασμένες τόσο από την άποψη της διεπαφής του χρήστη “UI” User Interface όσο και από την εμπειρία του με αυτή “UX” User Experience.    Από πλευράς μάρκετινγκ, πετυχημένη είναι αυτή που καλύπτει την ανάγκη του χρήστη της, αλλά για το γραφίστα πετυχημένη εφαρμογή είναι αυτή που όχι απλά καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη αλλά προσφέρει καλαισθησία, προσεγμένο σχεδιασμό, άψογη ροή και διάδραση μεταξύ χρήστη και εφαρμογής.  

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα από τη θεωρητική υποστήριξη του σχεδιασμού της εφαρμογής και την ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων “case studies” με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο επιλογής της θεματολογίας και σχεδιαστικής της εξέλιξης. 

Χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα παραδοσιακών ψηφιακών σχεδιαστικών προγραμμάτων, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη γνώση να δημιουργήσουν από απλά διαγράμματα ροής της εφαρμογής, έως ολοκληρωμένες μακέτες και πρωτότυπα έργα. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι γραφίστες/σχεδιαστές πολυμεσικών εφαρμογών, είναι σε θέση να δημιουργήσουν ψηφιακά έργα για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετς.  Δίδονται σημειώσεις τις οποίες ο φοιτητής κάνει χρήση κατά την συνολική διάρκεια σπουδής του μαθήματος. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν μια καλλιτεχνική εργασία συνοδευόμενη από γραπτή μελέτη. 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Revolutionize Leeranign & DevelopmentQ Performance and Innovation Strategy for Information Age  1st Edition Clark N. Quin 2014 
2. Design for how People Learn 2nd Edition) (Voice tha Matter) 2nd Edition, Julie Dirksen (2016)  
3. Dreamweaver MX Magic, New Riders Publishing Halstead, Brad (2002). . 
4. Graphis Interactive Design 2, Graphis Pr, Pedersen, Martin (2002).  
5. The Digital Designer: 101 Graphic Design Projects for Print, the Web, Multimedia, and Motion Graphics, Delmar Learning Pite, Stephen (2002). . 
6. Web Wizard’s Guide to Multimedia, Addison-Wesley Pub Co Lengel, James G. (2001). . 
7. Cotton, Bob and Oliver, Richard. The Cyberspace lexicon, London, Phaidon press limited Press. 
8. Ulrich, Katherine. Flash 5 for Windows and Macintosh: Visual QuickStart Guide, Peachpit Press. 
9. Ockrassa, Warren. Director 8.5 Shockwave Studio: A Beginner’s Guide, McGraw-Hill Mayne,. Morphosis: Recent Works (Planet Architecture), in-D Thom (2000). 
10. Developing Effective Websites: A Project Manager’s Guide, Focal Press Hogan, Patrick (2001). . 
11. Multimedia: Making It Work 7th Edition Vaughan (2001). 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ