Διαδραστικά Πολυμέσα

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-6110

Εξάμηνο:

ΣΤ’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD129/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD206/


Καθηγητές Μαθήματος

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Αρχικά περιγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύστημα διαδραστικών πολυμέσων και γίνεται η προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα αν και κατά πόσο η δημοτικότητα των πολυμέσων είναι δικαιολογημένη σε σχέση με τη χρησιμότητα τους. Τα διαδραστικά πολυμέσα είναι εκ φύσεως μια υβριδική τεχνολογία, η οποία συνδυάζει πολλές επί μέρους τεχνολογίες, που, ως ένα βαθμό, εξελίσσονται αυτόνομα. Στη συνέχεια γίνεται η εμβάθυνση στη βάση όλων αυτών των τεχνολογιών, την Ψηφιακή Αναπαράσταση της Πληροφορίας και ακολούθως εξετάζεται η προσφορά της υπάρχουσας τεχνολογίας σε κάθε ένα από τα συστατικά των πολυμέσων: στους τρόπους αναπαράστασης και συμπίεσης της πληροφορίας, στα αποθηκευτικά μέσα, και τέλος, στα δίκτυα κατάλληλα για εφαρμογές πολυμέσων. Τελικά αναλύονται τα υπάρχοντα πεδία εφαρμογής των διαδραστικών πολυμέσων,  με ιδιαίτερη έμφαση στις δικτυακές εφαρμογές.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές ασκήσεις για την εκπαίδευση των φοιτητών, με τη χρήση ειδικού λογισμικού συγγραφής πολυμεσικών εφαρμογών, με τελικό στόχο την επεξεργασία και δημιουργία ολοκληρωμένου διαδραστικού πολυμεσικού project.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Λαζαρίνης Φώτιος – Πολυμέσα: Θεωρία και ανάπτυξη εφαρμογών – Έκδοση ebook: ΣΕΑΒ, ΚΑΛΛΙΠΟΣ – 2015
 2. Δεληγιάννης, Ιωάννης – Διαδραστικά πολυμέσα και ψηφιακή τεχνολογία στις τέχνες – Εκδόσεις Fagotto – 2007
 3. Παπαμάρκος, Νικόλαος – Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας – Εκδόσεις Γκιούρδας Β. – 2005
 4. Πομπόρτσης, Ανδρέας Σ., Δημητριάδης, Σταύρος Ν., Τριανταφύλλου, Ευάγγελος Γ. – Τεχνολογία πολυμέσων – Εκδόσεις Τζιόλα – 2004
 5. Λαδιάς, Τάσος – Μεθοδολογία και προγραμματισμός πολυμέσων – Εκδόσεις Κλειδάριθμος – 2003
 6. Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Γ. – Τεχνολογία πολυμέσων – Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών – 2001
 7. Δεληγιάννης, Ιωάννης – Η κοινωνία της πληροφορίας και ο ρόλος των διαδραστικών πολυμέσων – Εκδόσεις Fagotto – 2006

Διεθνής Βιβλιογραφία

 1. Steinmetz, Ralf, Nahrstedt, Klara – Multimedia – Pearson Professional Education – 2002
 2. Steinmetz, Ralf, Nahrstedt, Klara – Multimedia Applications – Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG – 2004
 3. Steinmetz, Ralf, Nahrstedt, Klara – Multimedia Systems – Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG – 2004
 4. Sloane, Andy – Internet Multimedia – Palgrave Macmillan – 2005
 5. Elsom-Cook, Mark – Principles of Interactive Multimedia – McGraw-Hill Education – Europe – 2000
 6. Dastbaz, Mohammad – Designing Interactive Multimedia – McGraw-Hill Education – Europe – 2002
 7. Chapman, Nigel, Chapman, Jenny – Digital Multimedia – John Wiley and Sons Ltd – 2004

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ