Εκτυπωτικά Υποστρώματα

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2060

Semester:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD107/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΜΠΕΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος

 • Εισαγωγή στο τρίπτυχο Εκτυπωτικά υποστρώματα – Εκτυπωτικά μελάνια – Εκτυπώσεις
 • Χαρτί – Ορισμός-Χρησιμοποιούμενες ίνες στην χαρτοποιΐα- ταξινόμηση και προέλευσή τους-Δομή ξύλου-Συσχέτιση ειδών ινών ξύλου (σκληρό-μαλακό) και προέλευσής τους με τελική χρήση του χαρτιού-Παραγωγή χαρτόμαζας, Είδη κυριότερων παραγόμενων πολτών (Μηχανικός, Χημικός, Ημιχημικός πολτός)-Λεύκανση μηχανικού πολτού-Μέθοδοι χημικής πολτοποίησης (Μέθοδος σόδας, Θειώδης, Θειϊκή-Kraft)-Χαρτοποίηση-Άλεση-Συσχέτιση Άλεσης με είδη και χρήση χαρτιού
 • Ιδιότητες χαρτιού (φυσικές, μηχανικές, χημικές, οπτικές) – Μέθοδοι και διατάξεις προσδιορισμού των ιδιοτήτων-Επίδραση βασικών παραμέτρων (υγρασία, θερμοκρασία, pH,  φως) στις ιδιότητες του χαρτιού
 • Είδη χαρτιού (Μη επιχρισμένο χαρτί εκτύπωσης μηχανικής ή χημικής χαρτόμαζας, Επιχρισμένο χαρτί εκτύπωσης μηχανικής ή χημικής χαρτόμαζας)-Τυποποίηση διαστάσεων χαρτιού-Χαρτιά με ειδικές εφαρμογές (αγώγιμα, μαγνητικά, φθορίζοντα, φωτοκαταλυτικά κ.α.)-Χαρτί για χαρτονομίσματα
 • Χαρτόνι – Παραγωγή και κατηγορίες αυτού [Συμπαγές (λευκασμένο/ αλεύκαστο), πτυσσόμενο (Διπλό ή Τριπλό), από ανακυκλωμένο πολτό, Μικροκυματοειδές χαρτόνι]
 • Υφάσματα-Υφάνσιμες ίνες -Ειδικά υφάσματα Έξυπνα υφάσματα
 • Πολυμερή-Ορισμός, Είδη πολυμερών (θερμοπλαστικά, θερμοσκληραινόμενα, ελαστομερή)- Παραγωγή και χρήσεις-Εφαρμογές των πολυμερικών εκτυπωτικών υποστρωμάτων (συσκευασία, 3D-printing κ.α.) – Ειδικές εφαρμογές (φωτοπολυμερή, αγώγιμα πολυμερή κτλ).
 • Λοιπά εκτυπωτικά υποστρώματα

Εργαστηριακό μέρος

·       Κανόνες ασφάλειας χημικού εργαστηρίου
·       Γνωριμία με είδη χαρτιού (Βιομηχανικό, Χειροποίητο, Αυτοαντιγραφικό), χαρτονιού, πολυμερικών υλικών, υφασμάτων, κ.α.
·       Χαρτοποίηση – Προσδιορισμός μάζας φύλλων χαρτιού ανά μονάδα επιφανείας, πάχους και φαινόμενης πυκνότητας χαρτιού
·       Εύρεση διεύθυνσης ινών στο χαρτί – Μέτρηση pH χαρτιού/χαρτονιού και υδατικού εκχυλίσματός τους
·       Ποιοτική ανίχνευση αμύλου σε χαρτί-χαρτόνι – Ποιοτική ανίχνευση μηχανικού πολτού στο χαρτί
·       Εγκλιματισμός δειγμάτων χαρτιού και αφυγραντικά μέσα-Προσδιορισμός υγρασίας στο χαρτί/χαρτόνι – Προσδιορισμός της απορρόφησης νερού από αδιαβροχοποιημένο χαρτί και χαρτόνι (Μέθοδος Cobb)
·       Κυματοειδές χαρτόνι
Πολυμερικά υλικά – ποιοτική ανίχνευση πολυμερών
·       Παρατήρηση χαρακτηριστικών εγγράφων ασφαλείας
·       Φυσικοχημικές παράμετροι και επίδρασή τους στην εκτυπωσιμότητα ποικίλλων υποστρωμάτων

Το μάθημα ολοκληρώνεται με την επίσκεψη των φοιτητών σε χώρους εργασίας που σχετίζονται με την παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού-υφάσματος-πλαστικών ή τον ποιοτικό έλεγχο ή την εμπορία αυτών (βιομηχανία, Χημείο του Κράτους κ.τ.λ.)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση

 1. Biermann C.J., Handbook of pulping and papermaking, Second Edition, Academic Press, 1996.
 2. Hubbe M. A., “Paper”, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, Inc., 2005 (Article Online Posting Date: 15.7. 2005).
 3. Kirwan M.J., Paper and Paperboard Packaging Technology, London, Blackwell Publishing, 2005.
 4. Roberts, J.C., The Chemistry of Paper, The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK, 1996.
 5. Klemm, D., Philipp, B., Heinze, T., Heinze, U., Wagenknecht, W., Comprehensive Cellulose Chemistry, Volume 1, Fundamentals and Analytical Methods, ed. Wiley – VCH, 1998.
 6. Izdebska J. and Thoma S., Printing on Polymers, 2016.
 7. Pratima Bajpai, “Pulp and Paper Industry: Chemicals, Netherlands, Elsevier, 2015.
 8. Ujiie H. (Editor), Digital Printing of Textiles, Woodhead Publishing, Elsevier, 2006.
 9. Cie C. (Editor), Ink Jet Textile Printing, Elsevier, 2015.

Ελληνική

 1. Ζερβός Σ., Συντήρηση και Διατήρηση Χαρτιού, Βιβλίων και Αρχειακού Υλικού, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα www.kallipos.gr, 2015.
 2. Παπαδάκης Σ., Συσκευασία Τροφίμων, 2η Έκδοση, Εκδ. Τζιόλα 2010.
 3. Γραμμενίδης Α., Χαρτοποιΐα, Πάτρα 1984.
 4. Καραγιαννίδης, Γ. Σιδερίδου, Ε., Αχιλιάς, Δ. Μπικιάρης, Δ. Τεχνολογία Πολυμερών. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2011.
 5. Μπλούκας Ι., Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Σταμούλη, 2004.
 6. Thomson Β., Υλικά Εκτυπώσεων, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2002.
 7. Βρούσαλης Π., Χαρτί Α.G. Paper
 8. Καρακασίδης Γ.Ν., Υλικά Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.
 9. Καρακασίδης Γ.Ν., Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών Ι, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 1997.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

TAPPI

Journal of Print and Media Technology Research

Journal of Applied Polymer Science

Journal of Materials Chemistry C

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ