Διαχείριση Χρώματος – Color Management

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-5160

Εξάμηνο:

Ε’ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών)

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD188/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD186/


Καθηγητές Μαθήματος

ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 • Ροή εργασίας στην επεξεργασία και διαχείριση του χρώµατος.
 • Εργαλεία και λογισμικά χρωματικής διαχείρισης.
 • Προφίλ εισόδου – σαρωτές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Προφίλ προσομοίωσης.
 • Χρωματικό προφίλ συσκευών προβολής Η/Υ.
 • Χαρακτηριστικά και προφίλ στις διεργασίες εκτύπωσης.
 • Πρότυπα προφίλ για εκτύπωση όφσετ και συστήματα ελέγχου.
 • Μετατροπή χρώματος με προφίλ χρωμάτων.
 • Έγχρωμη-ακριβής εργασία με δεδομένα CMYK.
 • Απλή ροή εργασίας με δεδομένα CMYK.
 • Διαχείριση χρωμάτων με δεδομένα RGB.
 • Διαχείριση χρωμάτων με ενσωματωμένα προφίλ.
 • Τομέας Εργασίας και Επικοινωνίας.
 • Πρότυπα και προδιαγραφές στην αναπαραγωγή του χρώματος.
 • Η σχέση του μαύρου με cyan, magenta, yellow.
 • UCR και GCR.
 • UCR και GCR: η σημασία του χρώματος του χαρτιού.
 • UCR και GCR σε διαφορετικά προγράμματα.
 • Πρότυπα προφίλ για έντονη γραφή, συνεχή φόρμα και εφημερίδες

 Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ατομικές ασκήσεις μέσω ειδικών εργαλείων και  λογισμικού, που αποσκοπούν στην αναγνώριση και την επίλυση των προβλημάτων της ψηφιακής διαχείρισης του χρώματος . Αναλύονται οι εκάστοτε παράμετροι και υλοποιείται η βέλτιστη μέθοδος επεξεργασίας του χρώματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Billmeyer, F. W. Jr., & Saltzman, M. (1981). “Principles of Color Technology”. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons, Ltd.

DiCosola, M. (1995).Understanding Illuminants”. X-Rite

Fraser, Β., Murphy, C., Bunting, F. (2005). Real World Color Management. 2nd Edition. Berkeley, CA, USA: Peachpit Press.

Giorgianni, Edward J., Madden, Thomas E. (1998). Digital Color Management. Addison-Wesley.

Homann, Jean P. (2009). Digital Color Management Principles and Strategies for the Standardized Print Production. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Hunt, R. W. G. (2004). The Reproduction of Color. John Wiley & Sons, Ltd.

Kang, H. R. (1997). Color Technology for Electronic Imaging Devices. SPIE Optical Engineering Press.

Kipphan, H. (2001). Handbook of Print Media. Berlin: Springer Verlag.

Kuehni, R. G. (2005).Color. An Introduction to Practice and Principles”. 2nd Edition. Canada: John Wiley & Sons

Morovic, Jan (2008). Color Gamut Mapping. Wiley, ISBN 978-0-470-03032-5.

Stiles, W.S., & Wyszecki, Günter, (1982). Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons.

“Color & Quality”. (2008). Germany: Heidelberg Druckmaschinen AG.

“Media Standard Print 2018”. (2018). Germany: Bundesverband Druck und Medien e. V.

“PSD, ProcessStandard Digital. Handbook 2014. (2012). Germany: Fogra Research Institute for Media Technologies.

“PSD, ProcessStandard Digital. Handbook 2018”. (2012). Germany: Fogra Research Institute for Media Technologies.

Διδακτικές  Σημειώσεις  Μαθήματος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ