Φυσική – Οπτική (Κατεύθυνση Τεχνολογίας)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-3030

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TGT120/


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος

 1. Εισαγωγή (η φύση και τα χαρακτηριστικά του φωτός)
 2. Γεωμετρική οπτική: ανάκλαση φωτός σε επίπεδη και καμπύλη επιφάνεια, κάτοπτρα, σφάλματα κατόπτρων, διάθλαση φωτός (οριακή γωνία, ολική ανάκλαση, διάθλαση από μέσο με παράλληλες επιφάνειες, διάθλαση μέσα από πρίσμα, Φακοί
  (είδη φακών, σφάλματα φακών).
 3. Φωτομετρία (φωτομετρικά μεγέθη, σημειακών και εκτεταμένων πηγών, φωτιζομένων επιφανειών, ένταση φωτεινής ακτινοβολίας, διατάξεις μέτρησης φωτός)
 4. Οπτικά όργανα (o οφθαλμός, ο μεγεθυντικός φακός, το μικροσκόπιο, η φωτογραφική μηχανή)
 5. Φωτεινές πηγές (Θερμές και ψυχρές φωτεινές πηγές, Laser)
 6. Laser Ι: Αρχές λειτουργίας και ιδιότητες ακτινοβολίας
 7. Laser ΙΙ: Εφαρμογές στις Γραφικές Τέχνες (ανάλυση σύνθεσης και κατεργασία-χάραξη επιφανειών, συστήματα απεικόνισης, κ.λπ.)
 8. Φασματοσκοπία (Αρχές της οπτικής φασματοσκοπία, μέθοδοι και ανάλυση χρωστικών)
 9. Φυσική οπτική: συμβολή φωτός, φαινόμενα περίθλασης και πόλωσης

Εργαστηριακό μέρος

Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής με τους ακόλουθους τίτλους:

 1. Εισαγωγή στο εργαστήριο Φυσικής, Μετρήσεις, Σφάλματα μετρήσεων, Γραφικές παραστάσεις, Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με υπολογιστή
 2. Θεωρητική άσκηση
 3. Μετρήσεις γεωμετρικών μεγεθών
 4. Διάθλαση φωτός: Εύρεση του δείκτη διάθλασης
 5. Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης
 6. Προσδιορισμός της εστιακής απόστασης φακού Εύρεση του χρωματικού και σφαιρικού σφάλματος φακού
 7. Προσδιορισμός της εστιακής απόστασης συστήματος φακών
 8. Φασματοσκοπία Ι: Βαθμονόμηση και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του.
 9. Περίθλασης φωτός: Προσδιορισμός της διαμέτρου κόκκων λυκοποδίου και οπών
 10. Πόλωση: α) επιβεβαίωση του νόμου του Mαlus, β) Εύρεση του δείκτη διάθλασης υλικού μέσω της γωνίας Brewster
 11. Laser: Αρχές λειτουργίας και ιδιότητες ακτινοβολίας
 12. Φωτομετρία: Μέτρηση πολικής κατανομής λαμπτήρα και επιβεβαίωση του νόμου αντιστρόφου του τετραγώνου της απόστασης.
  Οπτική φασματοσκοπία: α) Μελέτη του φάσματος ανάκλασης επιφανειών και β) μέτρηση του χρώματος

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσσα

 1. Πανεπιστημιακή Φυσική, H. D. Young, Eκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1994
 1. Εφαρμοσμένη Οπτική, Δημήτριος Ζευγώλης, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2016
 1. Γεωμετρική Οπτική, Σπυριδέλης Ι., Καμπας Κ. 
 2. Γεωμετρική Οπτική, Γιώργος Ασημέλλης, Γιάννης Βαμβακάς, Πάνος Δρακόπουλος 
 3. Οπτική, Κ. Αλεξόπουλου και Μαρίνου, εκδόσεις Κοκοτσαλάκη, Αθήνα 1992
 1. Πειράματα Οπτικής: Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής, Ιωάννης Σιανούδης, εκδόσεις Λύχνος, Αθήνα 2005

Επιπρόσθετα, σειρά από συμπληρωματικά εκπαιδευτικά υλικά, όπως ασκήσεις, λογισμικό, σημειώσεις και επιμέρους αποσπάσματα βιβλίων κ.λπ. που παρέχονται μέσω δικτύου, μέσα από διαμορφωμένες ιστοσελίδες αποκλειστικά για χρήση από τους σπουδαστές του μαθήματος (κλειστής πρόσβασης συλλογή).

Ξενόγλωσσα

 1. Optics, Hecht, Addison Wesley, 1998
 1. Optics and Lasers, Including Fibers and Optical Waveguides, M. Young, 5th ed., Springer, New York, 2000
 2. Laserspectroscopy, Demtroeder, Springer Verlag, Berlin 1991

Lehrbuch der Experimental Physik, Bergmann, Schaeffer, Band 3, W. de Gruyter, Berlin 1987

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ