Ιστορία Τέχνης Ι

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-1050

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΔΟΝΑ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/GD173/


Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξετάζονται οι πολιτισμοί και οι επιμέρους περίοδοι από την Προϊστορική Εποχή ως τα μέσα του 18ου αιώνα:

 • Τέχνη Παλαιολιθικής Εποχής
 • Αιγυπτιακός Πολιτισμός και Τέχνη Λαών Μεσοποταμίας
 • Πολιτισμοί Προϊστορικού Αιγαίου κατά την Εποχή του Χαλκού (Κυκλαδικός, Μινωικός, Μυκηναϊκός Πολιτισμός)
 • Γεωμετρική τέχνη, Αρχαϊκή τέχνη
 • Κλασική Τέχνη
 • Ελληνιστική τέχνη, Ρωμαϊκή Τέχνη
 • Βυζαντινή Τέχνη
 • Τέχνη Δυτικού Μεσαίωνα
 • Αναγέννηση 15ος αιώνας
 • Αναγέννηση 16ος αιώνας
 • Μανιερισμός

Μπαρόκ, Ροκοκό

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bazin, G. 1995. Μπαρόκ και Ροκοκό, μτφ. Α. Παππάς. Αθήνα: Υποδομή.
Boardman, J., 1980. Αρχαία Ελληνική Τέχνη, μτφ. Α. Παππάς. Αθήνα: Υποδομή.
Boardman, J., 2001. Ελληνική Πλαστική: Αρχαϊκή Περίοδος, μτφ. Ε. Μπουρνιά-Σημαντώνη. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Boardman, J., 2001. Ελληνική Πλαστική: Κλασική Περίοδος, μτφ. Δ. Τσουκλίδου. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Burckhardt, J. 1997. Ο Πολιτισμός της Αναγέννησης στην Ιταλία, μτφ. Μ. Τόπαλη. Αθήνα: Νεφέλη.
Faure, E. 1993. Ιστορία της Τέχνης. Η Αρχαία Τέχνη, μτφ. Β. Τομανάς και Ι. Βιγγοπούλου, τ. 1. Αθήνα: Εξάντας.
Faure, E. 1993. Ιστορία της Τέχνης. Η τέχνη του Μεσαίωνα, μτφ. Β. Τομανάς και Ι. Βιγγοπούλου, τ. 2. Αθήνα: Εξάντας.
Gombrich, E. H. 1994. Το χρονικό της τέχνης, μτφ. Λ. Κασδαγλή. 2η έκδοση. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ..
Hauser, A. 1984. Κοινωνική ιστορία της τέχνης, μτφ. Τ. Κονδύλης, τ. 1. Αθήνα: Κάλβος.
Hauser, A. 1984. Κοινωνική ιστορία της τέχνης, μτφ. Τ. Κονδύλης, τ. 2. Αθήνα: Κάλβος.
Honor, H. και J.Fleming. 1998. Ιστορία της Τέχνης, μτφ. Α. Παππάς. Αθήνα: Υποδομή.
Hood, S. 2008. Η Τέχνη στην Προϊστορική Ελλάδα, μτφ. Θ. Ξένος. Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Janson, A.F. και H.W. Janson. 2011. Ιστορία της Τέχνης. Η Δυτική Παράδοση, μφτ. Μ. Αντωνοπούλου και Ν. Κουβαράκου. Αθήνα: Ιών.
Λαμπράκη-Πλάκα, Μ. 2004. Ιταλική Αναγέννηση. Αθήνα: Καστανιώτης.
Leon-Battista, A. 2008. Περί ζωγραφικής. Αθήνα: Καστανιώτης.
Lowden, J. 2003. Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, μτφ. Μ. Αγγελίδου. Αθήνα: Καστανιώτης.
Murray, P. και L. Murray. 1996. Η Τέχνη της Αναγέννησης, μτφ. Α. Παππάς. Αθήνα: Υποδομή.
Πετρίδου, Β. και Ο. Ζιρώ. 2015. Τέχνες και Αρχιτεκτονική. Από την Αναγέννηση ως τον 21ο αιώνα. Καλλιπος: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.
Rodley, L. 2010. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Τέχνη και Αρχιτεκτονική, μτφ. Μ. Βεϊκου, Αθήνα: Καρδαμίτσα.
Toman, R. (επιμ.). 2008. Μπαρόκ: Αρχιτεκτονική-Γλυπτική-Ζωγραφική, μτφ. Α. Πανταζής. Αθήνα: Ελευθερουδάκης.
Wölfflin, H. 2006. Βασικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης, μτφ. Φ. Κοκαβέσης. Αθήνα: Επίκεντρο.
Χρήστου, Χ. 1992. Η ευρωπαϊκή ζωγραφική του 17ου αιών: Το Μπαρόκ. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Χρήστου, Χ. 1991. Η Ιταλική ζωγραφική κατά τον 16ο αιώνα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. ΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ