ΜΑΡΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

emartini@uniwa.gr

Τηλέφωνο

συνεννόηση κατόπιν email

Διεύθυνση Γραφείου

K8.106

Ώρες Γραφείου

ΤΕΤΑΡΤΗ 12:30-14:30

Γραφίστρια ΤΕΙ Αθήνας, ΜA/ Electronic Graphics, Coventry University, UK, (Βιογραφικό)